Verksamhetens webbplatser:

Yrkena där det är vanligast att jobba efter 65

Yrkena där flest jobbar efter 65

Du&jobbet kan för första gången presentera listan över yrkena med störst andel 65-74-åringar. Konsthantverkare toppar. I fysiskt tunga jobb är det däremot få som håller efter 65. Lägst ligger industrirobotoperatörer.

Omkring 106 000 personer över 65 år har fortfarande en anställning. För första gången kan Du&jobbet, med hjälp av uppgifter från SCB, presentera en lista över anställda i åldern 65-74 år och vilka yrken de har.

Resultatet visar att det är stora skillnader mellan yrkesgrupper.

De som fortsätter att jobba är sådana med fria yrken, som konsthantverkare (17,3 procent av alla i yrkesgruppen är över 65 år). Och framför allt är de högutbildade. Bland yrkena med störst andel utövare i åldern 65-74 år finns chefer (10,4 procent), präster (10,3 procent), direktörer (7,3 procent), politiker (7,2 procent)och läkare (7 procent).

I andra änden av skalan finns många yrken med fysiskt tunga arbetsmiljöer. Där är det få som fortsätter efter 65 år. Det gäller t ex maskinoperatörer och montörer (0,8 procent), men här finns också andra grupper med slitsamma arbetsmiljöer, som köks- och restaurangbiträden, där färre än 1 procent av alla i yrket är över 65 år.

•Läs mer i Du&jobbet nr 1!

Anställda, 65-74 år. Andel av samtliga (16-74 år) i resp yrke.

Industrirobotoperatörer               0,4%
Datatekniker/dataoperatörer       0,7%
Processop vid stål- o metallverk   0,8%
Koreografer och dansare              0,8%
Processop, glas o keram prod      0,9%
Köks- och restaurangbiträden      0,9%
Maskinoperatörer, livsmedelsind  1,0%
Maskinop, gummi- o plastind        1,0%
Dataspecialister                           1,0%
Kassapersonal m.fl.                     1,0%
Handpaketerare/fabriksarb         1,0%
Fotomodeller m.fl.                        1,0%
Storhushålls- o restaurangpers   1,1%
Grovarb inom bygg o anläggn     1,1%
Maskinop, kemisk-teknisk ind      1,1%
Godshanterare och expressbud  1,1%
Processop, trä- o pappersind      1,1%
Förskollärare o fritidspedagoger 1,1%
Montörer                                    1,2%
Resevärdar m.fl.                         1,2%
Brevbärare m.fl.                         1,2%
Militärer                                     1,2%
Försäljare,detaljhand,demonstr  1,2%
Processop, kemisk basind           1,2%
Säkerhetspersonal                     1,3%
Lager- och transportass             1,3%
Poliser                                       1,4%
Kundinformatörer                      1,4%
Övriga servicearbetare              1,4%
Slaktare, bagare, konditorer      1,4%
Formgivare                                1,4%
Teckn, underhållare, idrottsprof  1,4%
Städare m.fl.                              1,4%
Maskinop, graf ind, pappersvind  1,6%
Medhjälp, jordbr, trädgård, fiske 1,7%
Maskinop, metall- o mineralbeh   1,7%
Målare, lackerare,skorstensfej    1,7%
Behandlingsass, fritidsledare      1,8%
Torg- och marknadsförsäljare     1,8%
Maskinoperatörer, trävaruind     1,9%
Malmförädlingsop, brunnsborr    1,9%
Lokförare m.fl.                            1,9%
Gruv- o bergarb, stenhuggare    2,0%
Maskin- och motorreparatörer     2,0%
Byggnads- och anläggningsarb   2,0%
Säljare, inköpare, mäklare m.fl.   2,0%
Maskinop, text-, skinn- o läderind 2,0%
Frisörer och annan servicepers    2,1%
Grafiker m.fl.                                2,1%
Elmontörer, tele- o elektronikrep 2,1%
Vård- och omsorgspersonal         2,1%
Tull-, taxer- o socialförsäkrtjm      2,3%
Gjutare, svetsare, plåtslagare      2,3%
Chefer för särskilda funktioner     2,4%
Specialister,biologi, jord- skogsbr 2,4%
Sjukgymnaster, tandhygienister  2,4%
Agenter, förmedlare m.fl.             2,5%
Renhållnings- o återvinningsarb  2,6%
Journalister, författare, inform     2,6%
Sjuksköterskor                            2,7%
Fotografer, sjukhustekn mfl        2,8%
Byggnadshantverkare                 2,8%
Grundskollärare                          2,8%
Fysiker, kemister m.fl.                 2,9%
Övrig kontorspersonal                2,9%
Biomedicinska analytiker            2,9%
Möbelsnickare, modellsnickare    3,0%
Drift- och verksamhetschefer      3,0%
Barnmorskor,sjuks m särsk komp 3,2%
Företagsek, marknadsf o perstjm 3,2%
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.   3,2%
Ingenjörer och tekniker              3,2%
Driftmaskinister m.fl.                 3,3%
Redovisningsekono, adm ass    3,3%
Finmekaniker m.fl.                     3,3%
Däckspersonal                          3,4%
Smeder, verktygsmakare m.fl.    3,4%
Drejare, glashyttearb, dekormål 3,4%
Maskinförare                             3,4%
Biblioteksassistenter m.fl.          3,5%
Skräddare, tapetserare m.fl.       3,7%
Psykologer, socialsekr m.fl.         3,9%
Kontorssekreterare o datareg     3,9%
Bokförings- och redovisningsass  4,0%
Piloter, fartygsbefäl m.fl.            4,2%
Matematiker och statistiker        4,2%
Pedagoger m teoretisk speck     4,3%
Arkivarier, bibliotekarier m.fl.      4,5%
Andra lärare och instruktörer      4,5%
Säkerhets- o kvalitetsinsp          4,6%
Gymnasielärare m.fl.                 4,7%
Jurister                                      4,8%
Regissörer och skådespelare       4,9%
Garvare, skinnberedare o skom   5,0%
Tidningsdistr, vaktmästare m.fl.   5,0%
Växtodlare, jordbr o trädgård      5,0%
Samhälls- och språkvetare          5,0%
Adm i offentlig förvaltning          5,1%
Fordonsförare                            5,1%
Administratörer i intresseorg      5,2%
Kompositör, musiker, sångare    5,3%
Lantmästare, skogsmästare       5,3%
Skogsbrukare                             5,6%
Chefer för mindre företag o enh  5,7%
Djuruppfödare och djurskötare    6,2%
Universitets- och högskollärare   6,5%
Pastorer                                     6,5%
Speciallärare                              7,0%
Hälso- och sjukvårdsspecialister  7,0%
Högre ämbetsmän och politiker  7,2%
VD, verkschefer m.fl.                 7,3%
Fiskare och jägare                    9,1%
Skulptörer, målare m.fl.            10,2%
Präster                                     10,3%
Chefstjänstemän i intresseorg   10,4%
Växtodl o djuruppf, blandad dr  15,6%
Konsthantverk, trä, textil, läder 17,3%
Totalt för samtliga yrken             2,5%

Idag är det bästa sättet att glömma sina problem och ge glädje till en kvinna är Cialis! Positiva återkalla detta läkemedel kommer från hela landet. De unika egenskaperna kan erhållas för ett mycket rimligt pris.

Kommentarer (2)

  1. Hej! Eftersom man tappar fysiskt och psykiskt med åldern är det önskvärt med kortare arbetstid.

  2. Datatekniker/Dataspecialister är en branch där erfarenhet och år i yrket snarast är en belastning då bilan svingas. Las fungerar inte alls, utan människor ”köps” ut när arbetsgivaren så önskar. De som är kvar går ofta i pension före 65 eftersom de har råd. Det är trots allt ofta ett välbetalt yrke.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler

 
Bildelar-ONLINE.Se