Vill du bli vertikalodlare?

vertikalodling

Här är tio nya framtidsyrken enligt trygghetsrådet TRR:s rapport ”Framtidens arbetsliv är här”. De flesta kräver digital kompetens, men även lokal odling väntas ge jobb. TRR är ett trygghetsråd som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK som stöttar uppsagda att hitta nya arbeten.

Gig-manager Hjälper ”giggaren” att få en mer hållbar verksamhet och arbetstillvaro.

Robotpersonlighetsdesigner Designar robotarna beroende på sammanhang så att de kommer överens med kollegorna och representerar företagets värderingar.

Kulturflätare Hanterar olika målbilder, syn på vem som har kontroll över olika delar av samarbetet, sätt att arbeta, samt olika kulturer och jargonger.

Klimatrevisor Hjälper företag med klimatekonomisk kompetens, både med att analysera och redovisa hållbarhetssatsningar.

Vertikalodlare Framtidens bonde som arbetar super-lokalt, klimatsmart och tar hjälp av nya teknologier.

Etikutvecklare Hjälper företag att göra gott, och att kommunicera samhällsförbättrande åtgärder.

Molnvakt Ser till att data hanteras korrekt och behålls säker.

DNA-coach Hjälper till att tolka hälsodata samt ta fram ett personligt tränings- och kostupplägg.

Oldluencer Influerar andra genom sin livsstil i sociala medier, i det här fallet pensionärer som lär nytt, reser och gör allt man inte hann.

Distansare Teknologi medger att fler kan jobba på distans.

//EVA BERLIN