Vi vill hinna göra jobbet bra!

Över hälften av dem som svarat på Du&jobbets undersökning blir stressade av att inte hinna göra en så bra insats som de önskar. Läs topplistan över det som stressar flest.

Du&jobbet presenterar listan över arbetslivets värsta stressfaktorer. 57 procent av de knappt 2 700 personer som deltog i undersökningen valde alternativet ”att inte hinna göra ett så bra jobb som jag önskar”. Nästan lika många, 55 procent, stressas av att ha för många uppgifter.

På tredje plats på stresslistan kom teknikkrångel, med 47 procent. Annat som stressade relativt många var konflikter i arbetsgruppen, omorganisationer och att behöva göra flera saker samtidigt.

Bella Stensnäs, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm, konstaterar att det finns sjuka arbetsplatser där det ställs höga krav på individen samtidigt som människor har litet inflytande över de egna uppgifterna. Det finns också individer som inte klarar av att anpassa sin strategi efter minskade resurser.

– Man lägger in femmans växel i stället för att göra saker lite halvdant.

När det gäller teknikkrångel menar Jonas Söderström, expert på it och arbetsmiljö, att problemen ofta underskattas och görs till individproblem, i stället för att man seriöst tar upp det som en del i arbetsmiljöronder.

Läs hela artikeln i Du&jobbet nr 5!

Här är det som stressar mest:

1.   När jag inte hinner göra en så bra insats som jag önskar, 57 procent.

2.   När uppgifterna blir för många, 55 procent.

3.   När tekniken krånglar, 47 procent.

4.   När jag blir orättvist behandlad, 35 procent.

5.   När det är konflikter i arbetsgruppen, 34 procent.

6.   Vid omorganisation/förändringsarbete, 30 procent.

7.   När jag måste göra flera olika saker samtidigt, 30 procent

8.   När familj och arbetsliv krockar, t ex hinna till dagis, 21 procent.

9.   När chefen inte finns tillgänglig för frågor etc, 19 procent.

10.  När företagets ekonomi är dålig/jobb hotas, 15 procent.

11.   När uppgifterna är för svåra, 13 procent.

12.   När klienterna klagar, 11 procent.

13.   När uppgifterna är för enkla, 5 procent.