Varannan regissör medicinerar på grund av jobbet

Arbetsmiljön i svensk film ser olika ut. Skådespelarna är gynnade, medan andra yrkesgrupper har sämre arbetsvillkor och mer stressbesvär.

Det framgår av en undersökning av arbetsmiljön inom svensk film och TV-drama.

De som mår sämst i filmvärlden är yrkesgrupper som regissörer och attributörer. De har hög stressnivå, långa arbetsdagar och har svårt att släppa tankarna på jobbet under fritiden. Nära hälften har sökt vård eller medicinerat för sina besvär. Bäst villkor har skådespelarna.

Ett område som blivit omskrivet i massmedia är sexuella trakasserier och diskriminering, bl a i Ekots undersökning bland Teaterförbundets medlemmar, som visade att det var ett utbrett fenomen. Den nya arbetsmiljöundersökningen visar att sextrakasserier också förekommer något oftare i filmbranschen än i andra yrkesgrupper, men det är ändå ovanligt att sådant inträffar. Fem procent av kvinnor och fyra procent av männen säger att de utsatts för ovälkomna förslag och liknande med sexuell anspelning under produktionen. En större andel kvinnor, åtta procent, än männen, två procent, har inte velat svara på frågan.

Undersökningen varnar för att skillnaderna mellan olika yrkesgruppers arbetsmiljö och arbetsvillkor, som arbetar tillsammans vid filmproduktion, kan skapa missnöje och i förlängningen hämma arbetsförmågan och kreativiteten.

Studien bygger på en kartläggning av arbetsmiljön vid 13 film- och tv-produktioner under förra året, vilket motsvarade 87 procent av all film och tv-drama som producerades 2010. Nära 700 filmarbetare har svarat på frågor. Undersökningen är gjord av två forskare vid Högskolan Dalarna och Handelshögskolan, på uppdrag av Film&TV-producenterna och Teaterförbundet.