Verksamhetens webbplatser:

Varannan är tillgänglig för jobbfrågor

Varannan är tillgänglig för jobbfrågor

Tjänstemän är allt mer ständigt tillgängliga för jobbet, även på fritiden. Det sker via jobbmobilen eller e-post.

Enligt en ny undersökning från Unionen så säger drygt fem av tio tjänstemän i det privata näringslivet att de är tillgängliga dagligen utöver ordinarie arbetstid. Sju av tio är det minst en gång i veckan.

Unionens kartläggning visar att sex av tio tjänstemän har möjlighet att jobba på distans. De flesta gör det från hemmet.

Tillgängligheten gör att tre av tio har svårt att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga. Vanligaste förklaringen till att man ställer upp utanför arbetstid är att underlätta för kollegor främst, men i andra hand för kunder och klienter.

Trots tillgängligheten så trivs en stor majoritet av tjänstemännen med sitt jobb och sina arbetsuppgifter, som beskrivs som stimulerande och utvecklande. Många ser fördelar med det gränslösa arbetslivet, då det kan underlätta för att få ihop jobb och karriär med ansvar för hem och barn.

En av fyra tillfrågade tjänstemän säger att arbetsgivaren förväntar sig att de ska vara tillgängliga. Men de flesta arbetsplatser saknar rutiner för hur det ska gå till.

Unionen uppmanar arbetsgivarna att bli tydliga med vad som gäller. Ett grundkrav att varje arbetsplats har en mobilpolicy, anser Unionen.

Undersökningen bygger på svar från 1 000 tjänstemän i privat sektor.

Kommentarer (1)

  1. Lagstadga om övertidsersättning för ständig tillgänglighet. Det skulle kosta för mycket för arbetsgivarna.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler