Vakanser och obesatta vikariat hotar välfärden

Vakanser och obesatta vikariat hotar välfärden

Det råder stor personalbrist inom välfärdsyrken, som lärare, socialsekreterare och vårdpersonal. Vikariat tillsätts inte och på många håll är läget akut, visar Du&jobbets översikt.

Kommun efter kommun har problem med hög personalomsättning, vakanser och personalbrist, inom skola, vård, omsorg och socialtjänsten. Personal inom vård- och omsorgsyrken slår larm om ständig underbemanning.

Enligt fackförbundet Visions beskrivning tillsätts sällan eller aldrig vikarier vid kortare sjukfrånvaro eller annan kortare frånvaro. Vid planerade ledigheter, t ex studier eller föräldraledighet, blir det ofta glapp mellan att en medarbetare går på ledighet och en vikarie kommer in. Det finns alltså inte tid för överlämning och introduktion.

– En ständig underbemanning ger sämre förutsättningar för att göra ett bra jobb och ge en välfärd av god kvalitet. Det finns en trötthet på arbetsplatserna som en följd av den stora omsättningen på medarbetare. Om man är borta blir högarna liggande eller så belastas andra,
säger Veronica Karlsson, förbundets ordförande.

Läs mer i Du&jobbet nr 4!