Verksamhetens webbplatser:

Unionen efterlyser fokus på psykosociala frågor

Unionen efterlyser fokus på psykosociala frågor

Den psykosociala arbetsmiljön har försämrats på tjänstemännens arbetsplatser, enligt en ny undersökning. Det visar att det behövs en psykosocial föreskrift från Arbetsmiljöverket, anser Unionen.

Unionen gör årligen en s k arbetsmiljöbarometer, där förbundets arbetsmiljöombud tillfrågats om arbetsvillkoren på den egna arbetsplatsen.

Årets undersökning visar på en försämring på flera områden. Andelen som bedömer den psykosociala arbetsmiljön som negativ har ökat. Den bedöms också vara sämre än den fysiska arbetsmiljön på arbetet.

Unionen betonar vikten av att arbeta med de psykosociala frågorna, bl a mot bakgrund av att det numera är psykisk ohälsa som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Enligt Unionen beror en stor del av den ökade psykiska ohälsan på problem i arbetslivet. Förbundet sätter därför hopp till Arbetsmiljöverkets pågående arbete med att ta fram en psykosocial föreskrift. Den är mycket välkommen av Unionen, som anser att undersökningen bekräftar behovet av en reglering, där arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön förstärks.

Föreskriften skulle också ge arbetsmiljöombuden de verktyg som krävs för att företräda de anställda på arbetsplatserna, anser Unionen.

Även företagens arbetsmiljöarbete får mer kritik än tidigare av ombuden. Förekomsten av ett systematiskt arbete med arbetsmiljön har minskat.

De frågor som arbetsmiljöombuden ser som mest angelägna att förbättra är stress och belastning, chefs- och ledarskapet samt den fysiska arbetsmiljön.

Att det senare ses som en viktig fråga att arbeta med kan, enligt Unionen, ha att göra med trenden mot att fler arbetsplatser väljer att införa kontorslandskap – något som kan bli ett arbetsmiljöproblem.

Arbetsmiljöbarometern har besvarats av drygt 2 000 arbetsmiljöombud.

Kommentarer (1)

  1. Prevent har väldigt bra användbara psykosociala enkäter. Har använt i hemtjänsten. Är bra ingående frågor.
    Mvh Gunnel

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler