Verksamhetens webbplatser:

Unga vill ha fasta jobb

Unga vill ha fasta jobb

En fast anställning är det viktigaste i arbetet för många unga. Det visar en studie om ungas attityder.

Undersökningen om de ungas syn på liv och arbete har gjorts av Ungdomsstyrelsen.

Enligt undersökningen så tycker omkring hälften av unga mellan 16–29 år att utbildning och arbetsmarknad är dagens viktigaste samhällsfrågor.

Att skaffa ekonomisk trygghet och fast arbete tycker två av tre unga (65 procent) i åldern 16-29 år är det allra viktigaste.  Det är bara fritid och ett bra parförhållande som står högre i rangordningen för de unga.

Det har också blivit vanligare att 16–29-åringarna betonar vikten av ekonomisk trygghet och ett fast jobb. Det är det tydligaste trendbrottet jämfört med tidigare attitydundersökningar då färre lagt vikt vid detta.

De viktigaste egenskaperna i ett arbete är en god arbetsmiljö, men att det är en fast anställning har ökat i betydelse, framför allt i åldersgruppen 25-29 år. Utvecklingen mot fler tillfälliga jobb motsvarar alltså inte önskningarna hos några åldersgrupper.

Den ökande arbetslösheten sätter sin prägel på de unga i allt större grad. 18 procent oroar sig för att bli arbetslösa, för tio år sedan var det 9 procent som såg arbetslösheten som ett orosmoment.

Unga som är arbetslösa rapporterar i större utsträckning fysiska och stressrelaterade besvär. De oroar sig i större utsträckning än andra för arbetslöshet, för att inte duga och för sin egen eller familjens ekonomi.

Den egna hälsan bekymrar också allt fler: 11 procent är oroliga enligt den nya enkäten, mot 9 procent 2002.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler