Verksamhetens webbplatser:

Unga sjukskriver sig oftare än äldre trots bättre hälsa

Unga sjukskriver sig oftare än äldre trots bättre hälsa
De yngre trivs sämre på jobbet än de äldre. De sjukskriver sig också oftare.

Det framgår av rapporten Jobbhälsobarometern, från Sveriges Företagshälsor.

Enligt rapporten så är det stora skillnader mellan generationernas syn på arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. De yngre, här räknat som personer under 31 år, trivs överlag betydligt sämre än de äldre. De känner sig mindre motiverade på arbetet och ser inte fram emot att gå till jobbet i samma grad som de över 55 år.

Mönstret upprepas på en rad andra områden:

De yngre sjukanmäler sig i större omfattning, upplever inte lika ofta att deras åsikter respekteras, är mindre nöjda med uppgifterna och innehållet i arbetet och är mindre nöjda med möjligheterna att påverka hur arbetet ska utföras.

Vad som är orsaken till skillnaderna mellan åldersgrupperna har Sveriges Företagshälsor inga uppgifter om.

– Kanske är det en ständig generationsfråga eller en fråga om nya värderingar bland den yngre delen av befolkningen. Många yngre kanske också får sämre jobb i början av sin karriär. Det kan finnas många förklaringar, olika för olika individer och olika företag, men det viktiga är att få med de yngre på ett bättre sätt i arbetslivet. säger Lars Hjalmarson, vd för Sveriges Företagshälsor.

Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen 20-65 år, som arbetar minst halvtid. 4 600 personer har besvarat frågorna.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler