Undermålig arbetsmiljö i förskolan

Undermålig arbetsmiljö på förskolorNio av tio förskolor som fick besök av Arbetsmiljöverket hade dålig arbetsmiljö.

Under förra året inspekterade Arbetsmiljöverket 177 förskolor i Stockholm, Uppsala och Gotland  – 162 fick krav på förbättringar. I snitt fem krav per förskola.

De allra flesta, nästan var femte, handlade om belastningsergonomi. Personalen använder ibland skadliga arbetsställningar, lyfter upp barn i stället för att låta dem klättra upp på skötborden – allt för att spara tid.

Inspektionerna visade också på brister i den psykosociala arbetsmiljön: stress, hög arbetsbelastning och brist på återhämtning.

Kraven på förskollärarna har ökat, bl a kring dokumentation av verksamheten. Många förskolechefer har en hög arbetsbelastning och kan ibland ansvara för fem förskolor.

Ett antal förskolor är inrymda i lokaler som från början inte alls är byggt för det och inte heller för att många personer – speciellt barn – skulle vistas i lokalerna, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Problemen som Arbetsmiljöverkets granskning pekar på stämmer med statistiken över arbetsskador i förskolorna. Psykosociala brister, förslitningsskador och hörselskador av bullriga miljöer är det som är vanligast bland personal på förskolor.

Studier av förskolor i Umeå visade att en tredjedel av personalen lider av tinnitus. Mindre barngrupper är effektivast för att minska bullret, enligt undersökningen.