Tjuvlyssning på kontor hindrar kontakt

Nyhet_kontorslandskap_131205

Kontorslandskap gör det inte lättare att samarbeta. Tvärtom – kontorspersonal som sitter i avskärmade egna rum tycker det går lättare att kommunicera med kollegor.

Allt fler arbetar i öppna landskap. En tanke bakom den utvecklingen är att det ska gå lättare för personalen att kommunicera med varandra och arbeta tillsammans. De anställda ska bli mer kreativa och produktiva.

Nu visar en stor forskningsstudie att så inte är fallet. Forskarna Jungsoo Kim och Richard de Dear vid universitetet i Sydney, har frågat 40 000 kontorsanställda om deras arbetsvillkor. Resultatet är att det inte är lättare med kommunikation och samarbete om arbetsuppgifter för anställda som sitter i kontorslandskap. Det är tvärtom så att anställda som sitter mer avskärmat tycker att de är lättare att samarbeta med kollegor än kontorspersonalen som sitter öppet.

Forskarna listade en rad kriterier i kontorets arbetsmiljö och det som var mest frustrerande, och framför allt i öppet landskap, var att bli störd av ljud och att inte kunna vara privat: de anställda kan inte kontrollera vad de hör eller vem som hör dem.

Det blir svårigheter när man inte vet om någon tjuvlyssnar på samtalen, vare sig det är i telefon eller direkt med någon annan person. Sex av tio anställda var frustrerade över detta, enligt studien. Det var främst personal som satt i kontorsbås som hade problem med detta. En förklaring till detta är att man blir mindre störd när man kan se var ljudet kommer ifrån.

Ljudstörningar visade sig vara betydligt mer problematiskt än t ex om det var stökigt och ostädat på kontoret.

När deltagarna fick lista vad som krävdes för att de skulle trivas på jobbet så var det hur stort eget utrymme man hade det allra viktigaste – det gällde oavsett kontorstyp.

De kontorsanställda med egna rum var överlag mest nöjda med sin arbetsmiljö. Bland de 15 miljöfaktorer som undersöktes hade dessa anställda de högsta värdena på samtliga, enligt tidningen Harvard Business Review.

Forskningsstudien har nyligen redovisats i tidskriften Journal of Environmental Psychology.

Tidigare studier har visat på andra problem med kontorslandskap: bullriga kontor ger sämre prestation.