Studenter kräver att företag tar klimatansvar

Många företag kallar sig hållbara utan att verkligen visa att de är beredda att ställa om sin verksamhet för att möta klimatmålen. Vi förväntar oss verklig förändring, skriver initiativtagare till svenska Studentmanifestet i ett upprop i DN.

”Allt vi gör på den här planeten måste från och med nu fokusera på att avvärja en klimatkris och skapa en hållbar framtid. Vi, svenska studenter, kräver därför en verklig förändring hos företagen för att de ska vara aktuella som framtida arbetsgivare”.

Så heter det i uppropet som har ambitionen att nå ut till Sveriges samtliga studenter. Ett liknande upprop har gjorts i Frankrike.

Studenterna önskar se tre huvudsakliga förändringar hos företagen:

O Att de kartlägger och redovisar totala klimatutsläpp och miljöpåverkan inom och utom Sverige.

O En koldioxidbudget och handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen med 16 procent per år.

O Att de regelbundet mäter och följer upp miljöpåverkan och koldioxidbudget.

Studenterna, som hoppas på att framtida arbetsgivare tar deras oro på allvar, skriver:

”Det är vi som kommer att se glaciärer försvinna, arter dö ut, samhällen förstöras av stormar och skogsbränder, människor svälta till följd av torka och krig om vatten och sinande naturresurser.”

”Men det är även vi, om vi väljer den andra vägen, som får vara med på resan mot en hållbar värld med netto noll i globala växthusgasutsläpp 2050. Under vårt kommande yrkesliv vill vi använda vår kunskap, kreativitet och våra resurser till att göra världen bättre, inte bidra till dess undergång.”

//EVA BERLIN