Verksamhetens webbplatser:

Stopp för rökning på kommunala jobb

Stopp för rökning på kommunala jobb. En skugga av en person som röker.

200 av 290 kommuner väljer att hålla de egna arbetsplatserna rökfria. Reglerna börjar gälla i januari och får positiva följder, enligt undersökningar.

200 kommuner valde efter årsskiftet att göra sina arbetsplatser helt rökfria. Detta för att underlätta minskning av rökning och hjälpa personalen att sluta helt. Forskning och erfarenheter visar att rökfri arbetsmiljö är viktigt för att förebygga rökning, enligt Tobaksfakta. Med hjälp av rökfria arbetsplatser förbättras hälsan hos de anställda.

Tidigare har en del kommuner med rökstopp gjort egna enkäter för att se om det blivit några förändringar av anställdas rökvanor. Bl a Hässleholm som startade 2009 med rökfria arbetsplatser och Gotland som började 2008. Resultaten visade att i Hässleholms kommun hade två procent slutat röka. I Gotlands kommun har socialförvaltningen redovisat att 25 procent av männen respektive 10 procent av kvinnorna har slutat röka helt. Även snusningen har minskat med en femtedel. I Visby har socialförvaltningen sparat in 13 miljoner tack vare att arbetsplatserna hålls rökfria.

Motala blev rökfritt 2007. På högskolan i Skövde kartlades Motala kommuns rökfria arbetstider i ett examensarbete. Där redovisades att 16 procent slutade röka helt, 30 procent rökte mindre även på fritiden. Däremot var 54 procent negativa till beslutet om rökfri arbetsplats två år efter kartläggningen.

– Samhällsekonomer har gjort undersökningar som visar att en rökare kostar sin arbetsplats cirka 45 000 kronor per år. Dels för att rökpauserna tar upp tid, dels så har rökare upp emot åtta dagar fler sjukdagar än personer som inte röker, säger Göran Boethius, expert på Tobaksfakta.

Statens folkhälsoinstitut gjorde 2009 en undersökning som visar att kommunerna skulle spara 2,6 miljarder kronor per år om de alla hade rökfri arbetstid. Medräknat är tobaksrelaterade sjukdomsfall.

 

Elin Åberg

Kommentarer (4)

 1. Det är nog välment och bra på många vis. Och en privat arbetsgivare kan välja denna inriktning på sin verksamhet, det torde vara ok (rökning i sig kan nog inte ses som ett funktionshinder skyddat av diskrimineringslagen). Men ligger det verkligen inom en offentlig arbetsgivares beslutsbefogenheter att förbjuda en laglig syssla i anknytning till dess verksamhet, i allt fall när sysslan utförs på den anställdes dispobibla tid (antingen under betalda pauser och raster eller t o m under oavlönad lunchrast)? Och är det egentligen något som ingår i de offentliga arbetsgivarnas uppdrag? Visst är tänket bra ur flera aspekter, folkhälsan inte minst, men om vi glömmer den ”politiska” delen av frågan: är det rättsligt korrekt av kommuner att förbjuda vuxna anställda att utöva lagliga och ej omoraliska sysslor på sin egen disponibla tid? Jag är tveksam men det kanske bara är jag?

 2. Förhoppningsvis är det bara du.
  Arbetstid är inte en egen disponibel tid. Därmed ej heller betalda raster. Däremot har du full rätt att röka på obetalda raster, såsom lunchrasten.
  Och nej, att röka ses inte som ett funktionshinder. Hoppas att den kommentaren var menat som ett skämt.
  Att införa rökfri arbetstid ger en hög samhällsekonomisk vinst, på fler sätt, vilket gynnar oss skattebetalare. Så min förhoppning är att alla kommuner väljer detta.

 3. hahaha skrattade så högt att jag fick ont den som skrev denna artikel är lite efter ni kan fan inte förbjuda röking på en arbetplats för då minskar de bara personer som röker att arbeta där och vill ni det? minska anställda på just det jobbet??? sverige vakna focusera på allvarliga problem som växthuseffekten om världen skulle gå under skulle vi alla dö men inte om alla röker då kanske bara hälften skulle dö och det skulle bara hända om man skulle röka för mycket inte hela livet haha sverige man skrattar åt detta land ibland.

 4. Nilsson, jag skrev ju att rökning nog INTE är ett funktionshinder (numera benämnt funktionsnedsättning). Så det var inget skämt. Däremot kan rökning ge UPPHOV till olika fysiska funktionsnedsättningar, eftersom det typiskt sett har en stark negativ påverkan på rökarens hälsa. Även omgivningen kan ju drabbas av detta. Men i sig är det ingen funktionsnedsättning, nej. Även om man funderar över behovet att tvångsmässigt och regelbundet, även ofta, måsta avbryta arbetet och utföra handlingen att röka så är det nog inte det. Troligen. (Man kan i och för sig fundera över om personer med behov av att oavbrutet springa på toaletten har åtminstone hela sin arbetsförmåga kvar, om arbetet är så inrättat att dess behöriga gång störs av den stora mängden toabesök och om detta då ändå inte utgör en brist i den anställdes fysiska funktionsförmåga, detta att inte hålla tätt. Utifrån det kan man analogisera till rökarens fysiska och psykiska behov av att röka, kanske.)

  Att pauser och kortare raster är betald arbetstid gör inte att frågan är besvarad på vis som du tycks föreslå. Arbetsgivare kan inte beordra annat än arbetsuppgifter. Sedan när blev det en arbetsuppgift att inte röka under tid få man inte behöver utföra arbete? Som pauser och kafferaster ju är. Man får inte röka inomhus eller strax utanför fasaden och man får – i vissa yrken i alla fall, t ex vården – inte lukta rök, det kan störa arbetets behöriga gång. Men annars torde arbetsgivare inte kunna begränsa den anställdes privata sfär så mycket, inte ens inom den privata sektor (se t ex domen om den s k Facebookrektorn). Det enda jag kan tänka mig är något slags långsökt resonemang om att det skulle ingå i lojalitetsplikten att hålla sig frisk och arbetsför för att som anställd kunna prestera sin del av anställningsavtalet, dvs att utföra arbete. Eftersom rökning – åtminstone typiskt sett – medför ohälsa för rökaren så skulle MSN kunna anse det illojalt. Kanske. Det känns som ett riktigt långskott. Men ibland går även långskott in (fråga t ex Tommy Salo efter den där matchen mot Vitryssland way back)…

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler