Skiftjobb skadar hjärtat

Skiftjobb skadar hjärtat

Män som arbetar skift har större risk att dö efter en hjärtinfarkt än män som arbetar dagtid. Skiftjobb förstärker också riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar.

Det visar en doktorsavhandling av Jonas Hermansson, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Enligt studien så löper de skiftarbetande männen 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med de som arbetar dagtid. Motsvarande riskökning fanns inte för kvinnor som jobbar skift.

– Det verkar som om infarkten har ett allvarligare förlopp för män som arbetar på annan tid än dagtid. Det kan motivera en särskild uppmärksamhet när de behandlas på sjukhus efter en hjärtinfarkt, säger Jonas Hermansson.

Avhandlingens resultat visar också att skiftarbete förstärker kända riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar. Det gäller sådant som att vara fysiskt inaktiv och sitta mycket still.

Orsakerna till sambandet mellan skiftarbete och olika sjukdomar är oklara. Enligt Jonas Hermansson kan det förklaras med t ex sömnstörningar, effekter på hjärtat, stillasittande och andra livsstilsfaktorer.