Skadligt tycka jobbet är trist

NYHET_trist_140918

Att ha det lite tråkigt på jobbet drabbar väl de flesta ibland. Nu visar ny forskning att jobbtristessen kan skada hälsan och karriären.

En studie i Finland har granskat ”arbetsledan” bland 87 organisationer och nästan 11 500 anställda. Ett rön som forskarna gjort är att det inte bara är anställda med monotona arbetsuppgifter vid ett löpande band som tycker det är tråkigt på jobbet. Ledan slår till i många andra branscher – även bland tjänstemän och kulturarbetare.

Risken för jobbtristess är störst i transportsektorn och tillverkningsindustrin, men också bland personer som arbetar med kultur, nöjen och fritid.

Minst tristess känner anställda inom hälso- och sjukvården och i skolan. Män tycker oftare det är tråkigare än kvinnor och den upplevda enformigheten är större bland anställda under 36 år.

Olusten på jobbet har samband med hur man uppfattar sin egen hälsa och arbetsförmåga. Arbetstagare som tycker att jobbet är trist mår sämre och anser de presterar sämre, jämfört med de som känner inspiration i arbetet. Det samma gäller faktorer som stress samt önskan att byta arbetsplats och sluta i förtid.

Ett jobb som inte upplevs som tillräckligt meningsfullt gör att man får svårt att koncenterar sig. Tiden går långsamt och anställda blir snart passiviserade och oengagerade i arbetet, konstaterar forskarna. Det är inte farligt att gå omkring och ha det lite småtråkigt då och då. Men håller ledan i sig länge kan det bli problem, både för individen men också för arbetsplatsen, i form av minskad produktivitet.

Trots att farorna med jobbtristessen har riskerna med att ha tråkigt i arbetet nästan inte alls uppmärksammats tidigare. Det är något som inte gärna diskuteras på arbetsplatsen, enligt forskaren Lotta Harju, på Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Studien har redovisats i tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine.