Sjukskrivning oroar inte arbetsgivare

Sjukskrivning oroar inte arbetsgivare

Sveriges arbetsgivare är inte särskilt oroliga för att personalen ska sjukskriva sig. De flesta tycker inte heller att stressen på arbetsplatserna ökat.

Trots ökat antal sjukfall på grund av psykiska diagnoser och larmrapporter om ökad stress tycker de svenska företagen inte att det märks bland personalen. Det framgår av Länsförsäkringars Hälsobarometer, som bygger på frågor till 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare.

Sju av tio tycker inte att stressen bland medarbetarna har ökat. Bara 3 procent anser att den har ökat mycket.

Ett glädjande besked – om den synen nu delas av personalen. Men tidigare undersökningar har visat att arbetsgivare och anställda har skilda uppfattningar. Oftast har inte företagen en sådan relation till sina medarbetare att de verkligen vet om och när de mår dåligt, skriver Länsförsäkringar.

I Hälsobarometern säger tre av fyra företagsledare att de inte är oroliga för att de anställda ska sjukskriva sig.

– I tider med ökande sjuktal är det en förvånande siffra, särskilt då varje medarbetare i ett mindre företag är en nyckelspelare, och en längre tids frånvaro borde kunna innebära stora problem, kommenterar Leli Kjellin, ansvarig för välfärdsfrågor på Länsförsäkringar.

Skulle en anställd ändå bli sjuk lägger sex av tio arbetsgivare över arbetsuppgifter på den sjukskrivnes kollegor, när det handlar om sjukskrivning kortare än 14 dagar.

Om medarbetare upprepade gånger får täcka upp för sjuka kollegor kan det innebära en stress som på sikt leder till sjukdom. Då blir det ytterligare kollegor som får extra arbetsbelastning och man är snabbt inne i en ond spiral, varnar Länsförsäkringar.

Blir sjukskrivningen längre än två veckor svarar hälften av företagsledarna att de inte vet hur de ska hantera en sådan situation.