Verksamhetens webbplatser:

Sjuk av öppna landskap

Nyhet_kontorslandskap_140305

Undvik kontorslandskap om du vill hålla dig frisk. Personer som har egna rum är mindre sjukskrivna än anställda i öppna landskap.

Det framgår av en ny studie från Stressforskningsinstitutet, redovisad i tidskriften Ergonomics.

Undersökningen bygger på intervjuer med omkring 1 800 anställda i Sverige som arbetade i sju olika kontorstyper. Allt från eget rum till öppet landskap. Även personer som arbetade i flex-kontor, utan någon egentligt skrivbord eller arbetsplats studerades.

Forskarna undersökte hur ofta de varit sjukskrivna och jämförde med vilket kontor de arbetade i. Det visade sig finnas ett samband framför allt för korttidssjukfrånvaron (en vecka eller mindre). Anställda som arbetade i kontorsrum med 4-9 personer eller i öppna kontorslandskap med fler än 24 arbetskamrater hade mer korttidsfrånvaro jämfört med personerna med eget rum.

För längre sjukskrivningsperioder fanns det en högre risk för kvinnor i stora kontorslandskap.

En förklaring är helt enkelt att infektionsrisken ökar när många vistas i samma kontor. Men även stressnivåerna stiger när det är mycket ljud från omgivningen och det blir svårt att koppla av.

Liknande fynd har tidigare visats från bl a Danmark. I den studien fann forskarna att de som arbetade i ett öppet landskap, med minst 6 personer, hade 62 procent fler sjukdagar jämfört med dem som satt i eget rum.

Kommentarer (1)

  1. Vad jag saknar i de undersökningar som genomförs beträffande kontorslandskap är basfakta kring arbetsmiljön i övrigt. Har man byggt om cellkontor till öppet, hur ser arbetsmiljön ut kopplat till ergonomi, klimat och belysning etc. Och viktigast av allt har man bra akustik/ljuddämpning, gott om flexrum och inte minst tydliga förhållningsregler som utarbetats i samverkan med medarbetarna?

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler