Självcensur kan göra dig sjuk

Självcensur kan göra dig sjuk

Vågar man inte tala öppet om missförhållanden på jobbet kan det få negativa följder. Det kan leda till stress och i sista hand utbrändhet och uppgivenhet bland personer som inte törs yttra sig.

Det framgår av ny forskning från Danmark, som bygger på en undersökning bland 1 700 akademiker,   anställda i offentlig sektor. Var femte uppger att de av hänsyn till arbetsgivaren avhållit sig från att delta i debatter, namninsamlingar och liknande. 15 procent säger att de är rädda för att gå till närmaste chefen och berätta om negativa förhållanden.

Forskaren Pelle Korsbæk Sørensen, Roskilde universitet, använder begreppet moralisk stress, när anställda upplever att det inte är tryggt att öppet kritisera arbetsplatsen.

Enligt hans doktorsavhandling är anställda som utövar självcensur på arbetet mer arbetsrelaterad stress än personer som inte lägger band på sig.

– Medarbetarna kan till exempel känna sig maktlösa eller vara rädda för repressalier, säger Pelle Korsbæk Sørensen till Veckobrevet A4.dk.

Exempel på moralisk stress kan finnas bland sjuksköterskor. De stressas av att inte kunna framföra kritik om de exempelvis har för lite tid för patienterna.