Verksamhetens webbplatser:

Så skyddar du dig bäst mot sjukskrivning

Så sklyddar du dig bäst mot sjukskrivning

Identifikation, engagemang och ett meningsfullt arbete är det bästa skyddet mot sjukskrivning och förtida pension.

Det framgår av en stor studie från Det nationale center for arbejdsmiljø i Danmark, NFA. Den bygger på uppgifter från 40 000 personer och redovisas i Magasinet Arbejdsmiljø. Forskarna har gått igenom sjukfrånvaroregister och jämfört med uppgifter från fem olika enkäter, där anställda beskrivit sina arbetsvillkor. Tanken har varit att beskriva vilka positiva faktorer som kan minska frånvaro, i stället för att fokusera på riskfaktorer.

Det är särskilt bland omsorgspersonal som det finns en markant lägre risk för långtidssjukskrivning om de anställda känner sig tillfreds med arbetet. Den arbetsglädjen uppstår om de upplever att arbetet är meningsfullt, om de identifierar sig med arbetsplatsen och trivs med sina kollegor. Även bland akademiker fanns det en sådan stark koppling.

För anställda i transport och tillverkning fanns inget tydligt samband mellan meningsfullt arbete och långtidsfrånvaro.

Om jobbet bidrar till att uppfylla grundläggande behov av mening och känslan att göra skillnad ger det motståndskraft, säger Thomas Clausen, forskaren bakom projektet. Arbetet har olika betydelse för olika grupper, menar Thomas Clausen. För några är det viktigt för självkänslan, medan andra arbetar bara för att tjäna pengar.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler