Så mycket jobbar tjänstemän över

De privatanställda tjänstemännens övertidsarbete motsvarar över 1,3 miljoner timmar per vecka, eller ca 35 000 jobb. 16 procent, eller nästan en kvarts miljon av tjänstemännen, jobbar över, enligt statistik som Unionen beställt från SCB för 2018.

En liten nedgång har skett jämfört med tidigare mätningar. Av dem som jobbar över är genomsnittet sex timmar i veckan, dvs nästan en arbetsdag. Dalarnas och Norrbottens län leder övertidsligan.

Minst övertid jobbar västerbottningarna. Män jobbar oftare övertid än kvinnor. Majoriteten får betalt för sitt arbete. Men statistiken visar att tjänstemän utan ersättning i genomsnitt jobbar fler övertidstimmar än de som får.

– Att man bytt sin övertidsersättning mot en annan ersättning, exempelvis fler semesterdagar, betyder inte att man ska jobba mer övertid, kommenterar Martin Linder, ordförande i Unionen, i ett pressmeddelande.

Han anser det är ohållbart att så många jobbar över så mycket över. Det ökar risken för stressrelaterade sjukdomar.

Unionens mätningar 2016 och 2017 påvisade något större andel övertidsarbetande, nämligen 18 procent, men nivån är fortfarande för hög, anser Unionen.

//EVA BERLIN