Så farliga är uppsägningar

Så farliga är uppsägningar

Personer som blir uppsagda drabbas i större grad än andra av alkoholproblem. Risken att dö i förtid ökar också.

Det framgår av en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). I studien har forskarna följt 330 000 personer som förlorade sina jobb i samband med nedläggningar av arbetsplatser under 1990-talet.

Resultatet visar att de uppsagda hade högre risk (10-41 procent) att drabbas av sjukdomar relaterade till alkohol. Uppsägningarna ledde också till ökad risk för sjukhusvård eller dödsfall, än för jämförbara personer som inte var med om att jobben försvann och arbetsplatsen lades ner.

Tidigare studier om följder av arbetslöshet och företagsnedläggningar har visat att kvinnor har klarat uppsägningarna bättre. I denna studie fann man dock inga skillnader mellan män och kvinnor.

Problemen för de uppsagda kvinnorna var främst en ökad risk för alkoholmissbruk. För männen fanns dessutom en förhöjd risk för alkoholförgiftning, alkoholrelaterad leversjukdom samt bukspottkörtelinflammation.

Rapportförfattarna varnar för att uppsägningarna inte bara har konsekvenser för folkhälsan, i form av ökat missbruk.

– Vi vet från tidigare studier att både arbetslöshet och alkoholmissbruk kan vara stigmatiserande och det finns därmed en risk att det blir en ond cirkel som leder till ytterligare svårigheter att få ett nytt jobb, kommenterar Marcus Eliason.