Pressat jobb bidrar till osunt liv

NYHET_ohälsosamt_150423

Anställda som stressar har inte ork att leva hälsosamt. De stressade rökar mer, är överviktiga och fysiskt inaktiva.

Stressens samband med osunda vanor framgår av en ny undersökning. Det är den första som granskat hur arbetsrelaterad stress påverkar vårt sätt att leva.

Studien bygger på uppgifter från vårdanställda i Finland. De fick svara på frågor som rörde stress i arbetet, t ex om de kunde påverka sin arbetssituation, om de tyckte jobbet var psykiskt påfrestande och om de hade utsatts för fysiskt våld. Sedan jämfördes resultatet med faktorer som rökning, övervikt och motion.

Det visade sig att ju fler stressfaktorer de anställda utsattes för desto större var sannolikheten att de skulle vara överviktiga, fysiskt inaktiva och rökar. Risken för ohälsosamma levnadsvanor var störst för personer under 40 år som påverkades av många stressfaktorer, 2-3 gånger högre än för jämnåriga som inte hade ett påfrestande arbete.

Enligt Helena Miranda, docent vid Arbetshälsoinstitutet i Finland, en av forskarna bakom studien, brukar dålig kondition och övervikt betraktas som en bidragande orsak till anställda presterar sämre och är mindre effektiva. Men man glömmer ofta bort att det också kan vara arbetet som påverkar levnadsvanorna.

– Anställda som är stressade och överbelastade har kanske inte möjlighet att upprätthålla en hälsosam livsstil. För dem kan tröstätning och rökning vara ett sätt att återhämta sig från ett arbete, där de upplever alltför höga arbetskrav eller bristande socialt stöd, säger hon.