Pessimister lever längre

Pessimister lever längrePlågas du av pessimistiska tankar och oro för framtiden?  En glad nyhet, du lever längre än dina mer optimistiska kamrater!

De med lägre förväntningar på en tillfredsställande framtid levde nämligen sundare, visade en studie där 40 000 personer följdes under en tioårsperiod. De som var överdrivet optimistiska om att ljusa dagar väntade hade däremot högre risk för sjukdom och död de kommande tio åren.

Det oväntade resultatet – att tänka positivt har ju lanserats som botemedlet för det mesta av coacher och framgångsförfattare – har publicerats av amerikanska psykologförbundet American Psychological Association.

Pessimism om framtiden medför att människor lever mer försiktigt och förebygger risker, kommenterar doktor Lang från universitetet i Erlangen-Nurnberg, en av forskarna bakom studien.

Forskarna frågade människor hur nöjda de trodde de skulle vara om fem år. När åren gått återkom forskarna och jämförde deras nöjdhet med förutsägelserna. De som överdrivit sin kommande lycka hade tio procent  högre risk för skador  och död. Bäst på att förutsäga kommande lyckoläge var äldre människor.

– Oväntat nog hade stabil hälsa och inkomst mer samband med lägre förväntningar på framtiden än sämre hälsa och inkomst. Även de med höga inkomster hade högre skaderisk, enligt Doktor Lang.

Av de äldre intervjuade var det 42 procent som underskattade hur nöjda skulle vara i framtiden, 25 procent prickade rätt och 32 procent överskattade hur det skulle bli.

En tidigare studie visar att landsortsbor allmänt är mer optimistiska än storstadsbor.