Verksamhetens webbplatser:

Ny metod för att öka engagemang

ny metod för att öka engagemang

Uttrycket ”personalen är företagets viktigaste resurs”, ställer sig många bakom. Få gör något för att leva upp det, men nu finns en ny metod som systematiskt ska uppmuntra de anställdas engagemang.

Att skapa en företagskultur som präglas av personalens engagemang – det är tanken bakom ett projekt som pågått i ett par år.

Utgångspunkten för arbetet var en avhandling vid Göteborgs universitet av Richard Berglund. Den kom 2010 och där visade han bl a att alltför få företag lyckas ta tillvara de anställdas engagemang och idéer. Ett slöseri av stora mått, konstaterade Richard Berglund.

Avhandlingen blev en populärvetenskaplig skrift, som nu ligger till grund för den nya metoden.

– Vi ville att kunskapen skulle användas praktiskt på företag och i organisationer, för att höja engagemanget på arbetsplatserna, förklarar Richard Berglund.

Metoden inleds med att ta tempen på organisationen genom en enkät. Den ska ge besked om hur det ligger till med engagemanget och vilka faktorer som påverkar hur mycket personalen bryr sig.

Verktyget innehåller tio teman som är viktigt för engagemang, med fem frågor i varje, alltså totalt 55 frågor, i ett webbaserat formulär. Några av de tio olika områdena är tillit, lärande, långsiktighet och del av vinsten.

Svaren sammanställs, anonymiserat, så att företaget får en profil som visar hur det ser ut i den egna organisationen. Enkäten ligger till grund för en analys, där man ser vilka områden det finns anledning att gräva djupare i. Det ingår också ett antal workshops där man går vidare med att prioritera vilka delar som bör åtgärdas och startar genomförandet.

Hela processen, från analys till uppföljning, tar minst ett halvår, upp till ett år. Att ändra företagskultur, vilket det handlar om, tar tid, konstaterar Richard Berglund.

Metoden har redan prövats på tre företag, nu vill Swerea IVF, som ligger bakom projektet, med stöd från AFA Försäkring, sprida det vidare.

– De som hittills har prövat det är positiva, säger Richard Berglund.

Den 3 april arrangeras en konferens i Göteborg, ”Det värdefulla engagemanget”, där den nya metoden presenteras. På Swerea IVF:s webb finns mer information, från den 3 april är också enkätverktyget tillgängligt fritt för alla. Swerea IVF ingår i Swerea-koncernen som är tillverkningsföretagens branschinstitut.

– Metoden kan användas av andra organisationer. Det finns inget som tyder på att tillverkningsindustrin är unik i det här fallet, säger Richard Berglund.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler