Verksamhetens webbplatser:

Ny kampanj ska skapa friska företag

Kampanj ska ge bättre hälsa

Fler arbetsolyckor och ökad sjukfrånvaro gör att Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan lanserar en gemensam kampanj för att skapa friska företag.

Sjukskrivningarna ökar, främst de psykiska diagnoserna, visar Försäkringskassans statistik. Samtidigt ökar antalet anmälda arbetsskador, enligt Arbetsmiljöverkets uppgifter. En stor del beror på problem orsakade av stress och relationer på jobbet.

För att möta den ökade ohälsan i arbetslivet lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan en informationskampanj.

Tanken är inspirera arbetsgivare att satsa på förebyggande arbete för att få ”långtidsfrisk” personal. Utgångspunkten är ett tidigare forskningsprojekt ”Hälsa och framtid”. Där listade forskarna de fyra viktigaste faktorerna för att skapa friskare arbetsplatser:

  • Ledarskap, där cheferna visar tillit till personalen.
  • Delaktighet för de anställda.
  • Kommunikation. Öppenhet och högt i tak för åsikter.
  • Synen på hälsa och sjukfrånvaro, t ex att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

På den nya webbplatsen företagshälsokollen.se kan man testa sin egen arbetsplats. Där presenteras också ett antal exempel på företag som ska fungera som inspiration för andra. Ett fall är städenheten på Piteå kommun, där en satsning på hälsa ledde till att sjuktalen minskade från 20 procent till 5 procent.

Kommentarer (1)

  1. Det går inte att se människor som robotar särskilt där man jobbar med människor( mest utsatt de äldre)

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler