Ny EU-myndighet ska hålla koll på utstationerad arbetskraft

Cirka 17 miljoner EU-medborgare bor och arbetar i ett annat EU-land. Nu får de en egen arbetsmyndighet med uppdraget att bevaka den fria rörligheten. Bl a kommer myndigheten kunna göra gränsöverskridande arbetsplatsinspektioner.

EU-parlamentet och ministerrådets ordförande har nu preliminärt kommit överens om en förordning till en ny europeisk arbetsmyndighet, ELA. Myndigheten ska hjälpa medlemsländerna att genomföra EU:s regler om fri rörlighet och stödja samordningen av de sociala trygghetssystemen, skriver rådet i ett pressmeddelande.

Uppdraget blir bl a att informera om rättigheter och skyldigheter som följer med den fria rörligheten, medla mellan medlemsstater vid tvister om vilka regler som gäller och genomföra gränsöverskridande arbetsplatsinspektioner.

Det är en hel del människor det handlar om. Under 2017 bodde och arbetade 17 miljoner EU-medborgare i ett annat land i unionen – nästan dubbelt så många som tio år tidigare, enligt en rapport från EU. Många arbetspendlar också inom unionen. 2016 pendlade 1,4 miljoner EU-medborgare till en annan medlemsstat för att jobba.

Även i Sverige har antalet utstationerade arbetare ökat, med 50 procent sedan förra året enligt siffror som Du&jobbet rapporterade om förra veckan. Men här har frågan om en europeisk arbetsmyndighet varit omstridd. När EU:s arbetsmarknadsministrar röstade om förslaget före jul var det bara Sverige och Ungern som sa nej. Den dåvarande regeringen stödde visserligen förslaget, men en majoritet i riksdagen var emot det med hänvisning till att det skulle kunna hota den svenska modellen.

Förslaget om den nya arbetsmyndigheten ska nu godkännas av EU-parlamentet och medlemsländernas företrädare i rådet.

// ZANDRA ZERNELL