Män med onda ryggar struntar i hjälp

Män med onda ryggar struntar i hjälp

Män i tunga fysiska jobb biter ihop och har hellre ont i ryggen än använder behandling på jobbet av kiropraktor.

Enligt en ny undersökning, gjord i Danmark, använder sig männen av behandling mot onda ryggar i mindre grad än kvinnor. På arbetsplatser som erbjuder personalen hjälp av fysioterapeut, kiropraktor eller massör, är det var åttonde kvinna som använder sig av hjälpen, mot var elfte man.

Män biter ihop i större grad och arbetar vidare, även de som har tunga fysiska jobb, enligt studien, som är gjord av pensionsbolaget PensionDanmark.

Det är en inställning som kan få svåra följder för männen, om ryggbesvären inte behandlas i tid. Därför är det viktigt att göra upp med machokulturen, kommenterar direktör Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Att män i slitsamma, tunga jobb är dåliga på att ta hand om sig själva förvånar inte Andreas Holtermann, professor vid NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø).

– Vi vet att män med den kortaste utbildningen – och det är oftast de med fysiskt hårt arbete – går minst ofta till läkare, och har den kortaste livslängden, säger han till Magasinet Arbejdsmiljø.