Lågkonjunktur ger tidigare familjebildning

personerna på bilden har inget samband med artikeln

Råder lågkonjunktur när kvinnor går ut yrkesprogram skaffar fler barn tidigt. Det gäller särskilt de med låga betyg, enligt en rapport från IFAU.

Följderna av tidig familjebildning på kort sikt är lägre sysselsättning och lägre inkomster, jämfört med dem som slutar gymnasiet under en högkonjunktur. På lång sikt ökar sannolikheten för att ha försörjningsstöd längre fram i livet.

Effekterna är stora, en ökning av arbetslösheten med fem procentenheter medförde att kvinnor med låga betyg fick barn cirka två år tidigare. Kvinnornas partners hade också många gånger låga betyg och lägre arbetsinkomster.

Författarna till IFAU-rapporten: Inträdet på arbetsmarknaden och familjebildningen, har jämfört elever som slutade skolan före och efter 90-talskrisen.

– Lågutbildade kvinnor som möter bättre möjligheter på arbetsmarknaden när de är unga väntar längre med familjebildningen, kommenterar Mattias Engdahl i ett pressmeddelande från IFAU. Det tycks leda till färre skilsmässor och en lägre risk för beroende av ekonomiskt bistånd senare i livet.

//EVA BERLIN