Verksamhetens webbplatser:

Kvinnor mer pressade av jobbet än män

Kvinnor mer pressade av jobbet än män

Kvinnor är borta från jobbet i större utsträckning än männen. De känner också i högre grad ett obehag att gå till jobbet.

Det framgår av Jobbhälsobarometern, en kartläggning av arbetslivet som görs av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

På flera punkter har kvinnor, framför allt de yngre, sämre arbetsvillkor och hälsa än männen. Kvinnor har varit mer sjukskrivna och de tror själva att de kommer att vara mer sjukfrånvarande det närmaste året. 8 av 10 kvinnor upp till 40 år har haft minst någon sjukdag det senaste året medan färre än en av två äldre män haft det.

Kvinnorna har också varit mer sjuknärvarande, dvs gått till arbetet trots att de varit sjuka och borde stannat hemma.

Det är betydligt vanligare att kvinnor känt ett psykiskt obehag att gå till jobbet. De yngre känner detta obehag oftare än de äldre – det gäller både män och kvinnor.

De yngre är mer missnöjda med den fysiska arbetsmiljön. Var sjätte anställd över 55 år är missnöjd, jämfört med var tredje för de upp till 30 år.

– Vi har sett den här trenden sen flera år tillbaka. Men det som är allt mer skrämmande är att vi också ser att detta särskilt gäller de yngre i arbetslivet, kommenterar Lars Hjalmarson, vd på branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern för 2013 omfattar ett urval på 4518 personer.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler