Kollegor krockar

Kollegor krockar

Tål man inte sina kollegor kan det få konsekvenser. I värsta fall blir det så otrivsamt att man väljer att byta jobb.

Vi kan välja våra vänner, men sällan vilka vi jobbar med. En ny undersökning visar att fyra av tio jobbar tillsammans med någon eller några de inte tycker om. Det är något mer vanligt bland kvinnor än bland män och allra vanligast bland unga, som ännu inte bildat familj.

Mest positiva till sina arbetskamrater är personer som bor på mindre orter, mindre är 5 000 invånare. Där är det bara 23 procent som ogillar kollegorna.

Enligt undersökningen är det kollegans personlighetsdrag som är den främsta orsaken till ogillandet. Nära hälften säger detta. För en av tio är det mobbning eller en konflikt som ligger bakom.

För var sjätte har problemet varit så stort att de en eller flera gånger bytt arbete eller bytt avdelning på jobbet. Sex procent säger att de har försökt att byta jobb.

Många som inte tål personer de jobbar med försöker ändå göra något åt det. Sätten varierar, enligt undersökningen, som redovisas av nrk.no. 20 procent har försökt att lära känna kollegan bättre, ungefär lika många har tagit upp det med chefen, eller direkt med vederbörande. Drygt var tredje försöker undvika personen de ogillar.

Undersökningen är gjord bland 500 arbetstagare i Norge, på uppdrag av konsultfirman Dale Carnegie Training Norway.

Hans Lundgren