Verksamhetens webbplatser:

Inhyrda känner sig otrygga enligt ny rapport

Inhyrda känner sig otrygga enligt ny rapport

Inhyrd personal har sämre psykosocial hälsa än andra på arbetsmarknaden. En viktig förklaring är att de känner sig otrygga i sin anställning.

Det visar en rapport från Göteborgs universitet, gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket, där forskarna har gått igenom svenska och internationella studier om inhyrdas arbetsmiljö.

Faktorer som påverkar den psykosociala hälsan är bl a trygg anställning, möjlighet till beslut och kontroll i arbetet, samt karriärutveckling. Forskningsgenomgången visar tydligt att tillfredsställelsen i arbetet är betydligt lägre för bemanningsanställda än för andra grupper. Trots att personal på bemanningsföretag i Sverige kan vara fast anställda, till skillnad från andra länder, känner många sig inte trygga i sin anställning.

– Osäkerheten kring den framtida anställningen är en betydelsefull riskfaktor för psykosocial ohälsa, säger Tommy Isidorsson vid Göteborgs universitet.

Enligt rapporten så är stödet från bemanningsföretaget viktigt för att den anställde ska må bättre. Det kan t ex vara att ha regelbunden kontakt med sin chef. Kundföretaget måste också arbeta för att inkludera de inhyrda, för att det inte ska skapas ett A-lag, med egna anställa och B-lag, med bemanningspersonal.

Av rapporten framgår att när det gäller den fysiska arbetsmiljön är inhyrda överrepresenterade i branscher med riskfyllda arbetsförhållanden. De får arbetsuppgifter som är de sämsta från arbetsmiljösynpunkt. Risken för att skadas i jobbet ökar därmed.

– Kunskapssammanställningen har bekräftat det vi sett i vår egen inspektionsverksamhet. Rapporten har också gett oss värdefulla nya kunskaper, inte minst när det gäller de psykosociala frågorna, kommenterar Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Bemanningsbranschen är kritisk till både den aktuella rapporten och Arbetsmiljöverkets inspektioner. En tunn soppa, kallar Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, forskarrapporten. Han anser att den bygger på för få studier, som främst gäller bemanningsjobb i andra länder, som har helt andra regler för personaluthyrning än Sverige.

När det gäller Arbetsmiljöverkets statistik menar branschen att uppgifterna inte speglar den moderna arbetsmarknaden. Allt fler människor arbetar idag på en annan plats eller i en annan bransch än sin arbetsgivare. För denna stora och växande grupp saknas uppgift om arbetsplats och bransch i statistiken.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler