Verksamhetens webbplatser:

Inhyrda får tyngsta jobben -utan introduktion

Inhyrda får tyngsta jobben - utan introduktion

Det är vanligt att inhyrda inte får någon introduktion på arbetsplatsen. De får ofta de tyngsta och enformigaste arbetena, som företaget inte vill ge till sina egna anställda.

Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av bemanningsbranschen, som pågått i två år och där 759 företag inspekterats. Det var främst riskfyllda branscher som lager, industri och åkerier som fick besök.

De vanligaste bristerna som Arbetsmiljöverket upptäckte var att företagen hoppade över eller kortade ner introduktionen av de inhyrda. Dåligt förebyggande arbetsmiljöarbete var också vanligt.

– Ett annat viktigt problem i bemanningsbranschen är att många inhyrda får de tyngsta och enformigaste arbetena, som företaget inte vill ge till sina egna anställda, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Antalet bemanningsanställda har ökat; från 5 000 för 20 år sedan till 60 000. Branschen är också olycksdrabbad, med dubbelt så många anmälda arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta som samtliga branscher.

Både bemanningsföretaget och företaget som hyr in personal har ansvar för arbetsmiljön. Men det är inte så att bemanningsanställda är dubbelt skyddade. Snarare tvärtom.

Enligt Arbetsmiljöverkets granskning riskerar arbetsmiljön att falla mellan stolarna. Bemanningsföretagen kan också vara rädda att förlora uppdrag om de trycker på arbetsmiljöfrågorna, visar inspektionsinsatsen.

Att introduktionen felar är extra känsligt i bemanningsbranschen, eftersom många unga är anställda där. Det är också främst de unga som skadas på jobbet: 60 procent av de bemanningsanställda som drabbades av en olycka var under 35 år, jämfört med 30 procent för samtliga branscher.

Drygt hälften, 56 procent, av arbetsställena hade brister i arbetsmiljön, som Arbetsmiljöverket påtalade. Det är ett ganska gott resultat, enligt verket, eftersom inriktningen på inspektionen var företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Men mot bakgrund av de höga olyckstalen i branschen hade Arbetsmiljöverket hoppas på ett högre procenttal.

Arbetsmiljöverket konstaterar att den bemanningsanställde behöver facket och skyddsombudens stöd, men alla skyddsombud känner inte till att de numera kan agera för samtliga på en arbetsplats oavsett vem som är deras arbetsgivare. Har ombudet också ett fackligt uppdrag kan den dubbla rollen bli obekväm, enligt Arbetsmiljöverket. Som fackligt ombud vill man värna de fast anställda och de inhyrda får då inte det stöd de behöver. Ett annat stort problem är att det inte alltid finns något skyddsombud.

Arbetsmiljöverket betonar att arbetsmiljölagen är skriven utifrån en traditionell arbetsmarknad, där arbetstagaren befinner sig under arbetsgivarens ledning och uppsikt. De nya förhållandena kräver ett annat system, menar Arbetsmiljöverket.

Kommentarer (1)

  1. Oftast vill man visa sig duktig och man vill inte va obekväm och stöta sig: Genvägar blir senvägar i långa loppet mantar stryk i längden om man tummar på arbetsmiljön. Har själv erfarenhet oftast unga personer T ex tar inte raster och matpauser har en sak i huvudet att tjäna pengar: Konsekvens en förstörd kropp som man får leva med hela livet.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler