Verksamhetens webbplatser:

”Inför nolltolerans mot gnäll på jobbet”

Var fjärde svensk tycker att det klagas för mycket på deras arbetsplatser. Inför nolltolerans mot gnället, uppmanar ledarskapskonsulten Frida Blom.

En Sifo-undersökning med drygt 1000 personer visar att var fjärde person tycker att det gnälls väldigt eller ganska mycket på deras arbetsplats. Gnället är ett stort arbetsmiljöproblem som till och med gör folk sjuka, menar Frida Blom som är ledarskapskonsult på PR-byrån Westander som beställt undersökningen.
– Det suger extremt mycket energi på många arbetsplatser.

Frida Blom.

Frida Blom är tydlig med att skilja på gnäll och konstruktiv kritik. Gnället riktar sig inte till någon, är svepande och innehåller sällan förslag till lösningar. Ofta får gnällandet pågå ohejdat med motiveringen att det ska vara högt i tak på arbetsplatsen.

Ett sådant förhållningssätt är förödande, menar Frida Blom som vill se nolltolerans mot gnäll. Det vill säga att man som kollega eller chef inte accepterar svepande kritik utan tydlig mottagare, eller kritik riktad mot enskilda kollegor bakom ryggen på dem.
– Man ska ta tillvara på frustration hos anställda och det är självklart jätteviktigt att man kan framföra kritik. Men om man gnäller måste man också fundera på vad man själv kan bidra med för att finna en lösning. Gnäll ska inte få passera okommenterat.

Problemet med gnäll, utöver att det suger energi, är att det motverkar förändring och ofta innebär att man drar sig undan eget ansvar, menar Frida Blom

När hon är ute på arbetsplatser får hon ofta höra kommentarer i stil med: Men ska man inte bara få lätta på trycket lite ibland? Få pysa ur sig lite missnöje?

– Vårt svar är nej. Inte när man är på en arbetsplats där man har betalt för att bidra till verksamhetens syfte.

Frida Blom ser ett undantag från uppmaningen att själv bidra till lösningar – när ansvaret för en fråga tydligt ligger på någon annans bord. Då bör man i stället framföra konstruktiva förslag på lösningar till den ansvariga kollegan.

//OSCAR MAGNUSSON

Kommentarer (3)

  1. Hej!

    Vi införde förbud mot gnäll i vår policy för ett år sedan och har fått jättebra respons! Arbetsmiljön är bättre och alla trivs bättre. De som drabbas av allt gnäll är oftast de som måste lyssna på gnället, inte den som gnäller. Detta skyddar faktiskt nöjda medarbetare från att förpestas av gnällaren.
    Trea Assistans

  2. Tanken är god att det finns kunskap o vilja att stävja onödigt gnäll men finns det inte goda chefer och ledare som kan tydliggöra hur man på APT eller andra mötesplatser kan strukturera arbetet med kritik, problemhantering m.m.
    är risken stor att skapa tysta arbetsplatser.

  3. Det vore ju ett fantastiskt framsteg om allt missnöje kunde kanaliseras som konstruktiv kritik, men det viktigaste för att skapa en sådan arbetsplats är att arbetsgivaren ser till att tillsätta chefer som kan lyssna utan att gå i försvarsställning. Tyvärr verkar det ibland enklare att lägga ansvaret på den enskilda medarbetaren istället.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler