Utlandsfödda högskoleutbildade i jobb efter komplettering

Av 1 200 personer med utländsk högskoleutbildning som gått en kompletterande utbildning var 70 procent etablerade på arbetsmarknaden efter ett år. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har följt upp 1 200 personer med en utländsk högskoleutbildning som sedan genomfört en kompletterande utbildning under 2012 till 2015. De kompletterande utbildningarna det handlar om ingår i regeringens särskilda satsningar för bristyrken som lärare, jurister, sjuksköterskor, läkare och tandläkare.

Resultatet visar att 70 procent av de 1 200 personer som fullföljde utbildningarna var etablerade på arbetsmarknaden efter ett år. Andelen kvinnor var generellt något högre än männen, 71 procent respektive 67 procent.

Allra högst andel etablerade hade sjuksköterskeutbildningen, totalt 79 procent.

– Resultatet är mycket positivt med en god etableringsgrad för personer med utländsk högskoleutbildning som fullföljt en kompletterande utbildning här i Sverige. Det kan, förutom hög kompetens hos dessa personer, bland annat förklaras av att undersökningen omfattar utbildningar som leder till bristyrken och en gynnsam arbetsmarknad, säger utredaren Anna Bengtsson i ett pressmeddelande.

Möjligheten att få ett jobb ökade med tiden. Efter två år hade andelen personer med en god ställning på arbetsmarknaden ökat från 70 till 80 procent och efter tre år till 85 procent. Ökningen var också större för män än för kvinnor.

Som etablerad på arbetsmarknaden avses bl a att personens årsinkomster inte översteg 230 200 kronor och att det inte fanns något som indikerade att personen varit arbetslös eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligt Universitetskanslersämbetet.

// ZANDRA ZERNELL

 

Andel etablerade per utbildning:

Lärare: 70 procent

Jurister: 60 procent

Sjuksköterskor: 79 procent

Läkare: 68 procent

Tandläkare: 68 procent