Verksamhetens webbplatser:

Hård debatt om regionala skyddsombud

Lars Beckman.

Riksdagsledamoten Lars Beckman (M) är tveksam till de regionala skyddsombudens opartiskhet och effektivitet. I fredags var frågan uppe för debatt i riksdagen.

Det är i en interpellation till arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) som Lars Beckman ifrågasätter de regionala skyddsombudens roll. Han tar bland annat upp att de regionala skyddsombuden delvis finansieras med statliga pengar (110 miljoner årligen) och att effekterna av verksamheten inte är utvärderad.

Vid riksdagsdebatten i fredags föreslog Lars Beckman i stället en annan ordning. Han är orolig för att det sker en sammanblandning av den fackliga rollen och det myndighetsliknande uppdrag som skyddsombuden har.

– Vi kanske i stället ska ha oberoende arbetsmiljörådgivare som har till uppgift att stödja småföretags arbetsmiljö. Rådgivarna kan kopplas till Arbetsmiljöverket. Det är logiskt att man gör detta till en statlig verksamhet, säger han.

Lars Beckman fick dock mothugg från flera håll. Ylva Johansson menade att det är särskilt viktigt med regionala skyddsombud när vi får allt fler små arbetsplatser, och fler utländska arbetare som arbetar en kortare tid i Sverige.

Ylva Johansson

– Skyddsombud och inspektörer kan ge råd, och gör det också. Men de är också maktutövare och det behövs för att komma till rätta med att människor dör och skadas på våra arbetsplatser, sa hon.

Bakgrunden till debatten är en statlig utredning som kom i våras. Utredaren Kurt Eriksson föreslog då att regionala skyddsombud skulle få tillträdesrätt till alla arbetsplatser där facket man företräder har kollektivavtal. I dag har de regionala skyddsombuden bara rätt att besöka arbetsplatser där facket har medlemmar.

Även Ali Esbati (V) deltog i debatten i riksdagen. Han tog fasta på den statliga utredningens slutsatser.

– Vi har fler personer på små arbetsplatser och fler med otrygga anställningsformer i dag. Det gäller att arbetsmiljöarbetet når även dem. Ett sätt att uppnå det är att ge ökad tillträdesrätt till de regionala skyddsombuden.

Även TCO har kritiserat Lars Beckmans resonemang. Utredaren Ulrika Hagström pekar i ett blogginlägg  på att de regionala skyddsombuden årligen gör 55 000 – 60 000 besök på arbetsplatser, vilket kan ställas mot Arbetsmiljöverkets 3 000 till 5 000 årliga besök på småföretag. De regionala skyddsombuden är god valuta för pengarna, menar TCO.

De bidrar också till att få igång ett förebyggande arbetsmiljöarbete på mindre arbetsplatser, fortsätter Ulrika Hagström.

Svenskt Näringsliv har tidigare kritiserat systemet med regionala skyddsombud, och menar att de bland annat använder sin roll för medlemsvärvning.

De regionala skyddsombuden bekostas delvis av staten, delvis av de fackliga organisationerna.

//OSCAR MAGNUSSON

Kommentarer (2)

  1. Arbetsmiljöverket har sedan 2008 haft en svarstjänst som ger råd och upplysning i arbetsmiljöfrågor över hela landet. Bara att ringa. Borde kunskaper höjas hos politiker…

  2. regjionala skyddsombud uppdraget är det extra viktig stöd för arbetstagare och arbetsgivare i produtionen, det handlar mest om människans hälsan i arbetslivet. många arbetsplatsen är oorganiserade ibland med otydliga arbetsuppgifter eller instrutionen och där preciss uppstår brister, det behövs undersöka och samårdna med arbetsgivare som inte är kunniga i arbetsmiljöarbete.
    Vi vill ha trygga arbersplatser med ett funderande arbesmiljö vilket innebär att kontinuerlig undersökning och riskbedömning som ingår i Regionala skyddsombuds uppgifter kan förebygga samt i stor sett undvika arbetsolyckor elles arbetsskador.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler