Här ökar arbetsbördan mest

Här ökar arbetsbördan

Mer än åtta av tio lärare i grundskolan tycker att de fått alldeles för mycket att göra de senaste fem åren. Skolan är det område där arbetsbelastningen ökat i särklass mest, visar Du&jobbets nya uppgifter.

Nästan hälften av alla som haft samma yrke de senaste fem åren anser att deras arbetsbelastning har ökat. Men skillnaderna är stora mellan olika branscher. De som tycker att de fått alldeles för mycket att göra jobbar främst i skola, vård och omsorg. Det visar nya uppgifter som SCB tagit fram för Du&jobbets räkning.

Mest utsatta är lärarna. Bland grundskollärarna som varit i yrket de senaste fem åren tycker 84 procent att belastningen ökat. Av gymnasielärarna är det 74 procent och bland förskollärarna och fritidspedagogerna 69 procent. Över genomsnittet ligger också drift- och verksamhetschefer, här finns bl a rektorer och skolledare.

– Jag är tyvärr inte förvånad över uppgifterna, att det ser ut så här är riktigt allvarligt, kommenterar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Hon ser flera förklaringar till den negativa utvecklingen. En är den ökade administrativa bördan på lärarna, med krav på ständig dokumentation av arbetet.

Läs mer i Du&jobbet nr 3!

Yrkena där bördan ökat mest senaste fem åren, ökning i procent. Källa SCB/Du&jobbet.

Grundskollärare84
Gymnasielärare m.fl.74
Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens70
Förskollärare och fritidspedagoger69
Vård- och omsorgspersonal61
Drift- och verksamhetschefer58
Chefer för särskilda funktioner56
Sjuksköterskor53
Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 49
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän45
Ingenjörer och tekniker45
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.44
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 44
Maskinförare43
Övriga42
Dataspecialister34
Byggnadshantverkare34
Byggnads- och anläggningsarbetare32
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.31
Totalt47

Uppgifterna bygger på den senaste arbetsmiljöundersökningen. Det krävs att minst 50 personer i respektive bransch har besvarat frågan, för att yrket ska finnas med.