Verksamhetens webbplatser:

Här är yrkena där flest hotas

Här är yrkena där flest hotas

Hot och våld är vanligt inom rättsväsendet. Nästan sex av tio anställda hos Kronofogden har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier de senaste två åren.

Det framgår av en ny enkät undersökning som fackförbundet Jusek gjort bland sina medlemmar inom rättsväsendet. Det är anställda hos Åklagarväsendet, Kronofogden, Polisen och Sveriges domstolar som besvarat enkäten.

Enligt enkäten har var fjärde utsatts för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren.

Mest drabbade är personal inom Åklagarmyndigheten och Kronofogden. Bland kronofogdarna är det nära sex av tio och bland åklagarna var tredje.

Våldet, hoten och trakasserierna anmäls sällan. Endast var tredje hot och fyra av tio våldshändelser har polisanmälts.

Jämfört med en liknande undersökning 2011 har inga större förbättringar skett. Något som oroar Jusek.

– Vi efterfrågar ytterligare satsningar på bland annat utbildning, psykosocialt stöd och modern säkerhetsteknik. Bristande säkerhet inom rättsväsendet är ett hot mot rättssamhället, säger Erika Lejnefors, facklig förtroendevald för åklagarna.

Undersökningen visar också att var femte Jusekmedlem inom rättsväsendet känner sig otrygg i sitt arbete.

  • Enligt Arbetsmiljöverket drabbas varje dag sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingats vara sjukskrivna.

De allra flesta av dessa arbetar inom skola, vård och omsorg. Därför är hela två tredjedelar av de som drabbas av hot och våld kvinnor. Den enskilda bransch där hot och våld är vanligast är säkerhetsverksamhet följt av psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Kommentarer (1)

  1. Tyvärr kommer inte alla fall av hot och våld med i någon statestik. Detta eftersom arbetsgivare saknar rutiner för att anmäla till Arbetsmiljöverket. På min arbetsplats, kommunal särskola, har vi vissa månader haft runt hundra inrapporterade arbetsskadeanmälningar p g a våldsamma elever, men inte en enda av dessa har rapporterats vidare till AMV. Dessutom finns det ett stort mörkertal som inte ens arbetsgivaren får kännedom om, kollegor tycker inte man har tid att anmäla eller att det inte leder till någon förbättring och prioriterar det därför inte. Jag tror att på min arbetsplats blir minst 3 av 4 elevassistenter utsatta nån gång i månaden. Tror inte att vi är enda arbetsplatsen som har bristande rutiner, tyvärr. Det är nog ganska vanligt i de versamheter som jobbar mot funktionshindrade. .

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler