Verksamhetens webbplatser:

Här är kontorstypen som gör oss mer osams

Här är kontorstypen som gör oss mer osams

Kontorets utformning påverkar graden av konflikter. Vi grälar mest i kombikontor, enligt en ny undersökning.

Kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson, KTH, har undersökt om kontorstypen påverkar konflikter på arbetsplatser och om det finns skillnader mellan kvinnor och män.

Resultatet är att kontorets utformning har betydelse för konflikter: de är som störst i de aktivitetsbaserade kontorstyperna: kombi- respektive flexkontor. Enligt Christina Bodin Danielsson är det faktum att man jobbar i team i dessa kontor som har en negativ påverkan, eftersom grupparbete i sig leder till konflikter.

Flexkontor är sådana utan personliga arbetsplatser med hög grad av självständigt arbete. I kombikontor har varje person en fast plats, men med en hög grad av grupparbete.

Typen av kontor påverkar särskilt kvinnor. Män har visserligen fler arbetsplatskonflikter, men det är andra faktorer än just hur kontoret ser ut som spelar roll för förekomsten av konflikter bland männen.

En förklaring till att kvinnor påverkas mer än män av kontorstypen när det gäller konflikter är att de är känsligare för social arbetsmiljö och för fysisk stimuli, som oljud. Kvinnor både får och ger mer socialt stöd till kollegor på arbetsplatser jämfört med män, enligt Christina Bodin Danielsson.

I studien undersökte forskarna också hur buller i kontorsmiljön stör de anställda. Här visar det sig att kvinnor störs mer av oljud än män i små (4-9 personer), mellanstora (10-24) och stora öppna kontorslandskap (fler än 24 personer). I små kontorslandskap stördes 46,1 procent av männen jämfört 59,5 procent av kvinnorna.

Bullret i sig har en direkt negativ påverkan på konflikter, men är inte enda orsaken. Risken för konflikter kvarstår även efter av oväsendets påverkan tagits bort. Det är alltså inte bara bullret som förklarar varför vissa kontorstyper har en högre risk för konflikter. Vilka dessa utlösande faktorer är vet inte forskarna ännu.

Studien bygger på resultat från 5 229 kontorsanställda. Den har gjorts av forskare från KTH, Stressforskningsinstitutet, Karolinska Institutet och Mälardalens högskola.

Kommentarer (4)

 1. Ska man förstå denna artikel som att det är dumt att sätta ihop människor som ska samarbeta i ett landskap, bättre då att ha grupprum som man går till när man gör det? Och har kvinnor svårast att hantera små mellan eller stora landskap?
  Denna artikel är rörig och ogenomtänkt formulerad. Svårt att förstå poängen om det finns någon.

 2. Intressant med tanke på att fler företag vill övergå till denna typ av arbetsplatser för att spara in på lokalkostnader/arbetsrum. Samtidigt har det visat sig, bl.a hos en stor bank, att personalen mår sämre och sjukskrivningarna ökar. Märkligt att företagen inte gör förstudier INNAN man gör drastiska förändringar i arbetsmiljön.

 3. Kan hålla med Maria ovan att formuleringarna är ogenomtänkta. Jag tror att dessa flexibla arbetsplatser kan fungera i vissa kreativa branscher och grupperingar men långt ifrån alla. Det går i vågor precis som allt annat vad som är ”det bästa”. Jag ser det som en fluga och har dessutom läst i andra forum att ett kontor där man kan stänga dörren om sig gynnar arbetet mest. Tror att en blandning är det bästa!

 4. Syftet med att sätta människor i kombi- eller flex-kontor brukar var att man ska jobba i grupp. Det vore intressant om studien tar hänsyn till om de tillfrågade anser sig arbeta huvudsakligen i grupp eller ensamma. En studie av effekter av placering bör ta hänsyn till syftet med placeringen. Man får kanske gå till källan, dvs läsa studien.
  Min egen erfarenhet av 40 års kontorsarbete och ca 20 års skyddsombudsarbete är att öppna landskap kan fungera rätt bra om personerna som sitter ihop ska jobba ihop, men inte om man bara placerar personer bredvid varann utan väggar som jobbar ensamma eller i ”virtuella grupper” och använder telefon eller dator för att kommunicera med andra. Då stör man bara sina grannar utan att de får ut något av det.
  Men många arbetsgivare övergår till flex- kontor eller kombikontor för i tron att de sparar pengar genom att minska lokalytan och/eller ha färre arbetsplatser än anställda. Det är mycket tveksamt om nån beparing sker, eftersom ökade ställtider, förvirring, och konflikter förmodligen drar ner produktiviteteten och välbefinnandet.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler