Verksamhetens webbplatser:

”Ge cheferna egna skyddsombud”

Skyddsombud ska inte företräda chefer på arbetsplatsen. Det menar skyddsombudsexperten Maria Steinberg som vill att chefer får sina egna företrädare i arbetsmiljöarbetet.

– Chefer har en komplicerad arbetssituation och är ofta pressade från olika håll. Det innebär en speciell arbetsmiljö där man inte har samma problem som övriga anställda, säger Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

Maria Steinberg, som föreläser mycket om arbetsrätt och arbetsmiljö, möter ofta skyddsombud som säger att de även företräder chefen på arbetsplatsen. Hennes svar är då: jag tycker inte att du ska göra det. Hon tar ett exempel. Vid neddragningar och uppsägningar på en arbetsplats kommer även chefen som genomför uppsägningarna att vara i behov av stöd – vilket knappast ett skyddsombud i en sådan situation kan ge. Risken för intressekonflikt blir för stor.

På större arbetsplatser, som kommuner och landsting, är Maria Steinbergs förslag därför att cheferna bland sig utser egna skyddsombud, som bara företräder chefer.

På mindre arbetsplatser, där cheferna är färre, kan det vara svårare. Maria Steinbergs lösning är där att facken utser regionala skyddsombud just för chefer.

– Det skulle också kunna göra att chefer blir mer intresserad av att vara med i facket. Om man ser att man får ut mer av det.

Det finns exempel på kommuner där man haft skyddsombud som bara vänt sig till chefer. Maria Steinberg nämner exempelvis att det prövats inom Sveriges Skolledarförbund. Exemplen är dock få.

//OSCAR MAGNUSSON

Kommentarer (3)

  1. På vår arbetsplats pågår en diskussion om att chefer borde ha ett eget skyddsombud. Argumenten för att utse specifika skyddsombud är desamma som nämns i texten. Argumenten emot är att HR är chefernas ”ombud” samt att tanken på att cheferna behöver ”hjälp” är lite okonventionell.

  2. Ett skyddsombud ska ta till vara allas säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Chefer är människor precis som de som inte är chefer. Alla behöver samma hjälp och skydd. Att dela upp skyddsombuden på skyddsombud för chefer och skyddsombud för icke-chefer leder endast till splittring.

  3. Känns som ett syftningsfel, man måste skilja på att hjälpa nån och att företräda nån. det går inte företräda nån som är med i annat fackförbund pga avtalsområde.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler