Företagshälsan missar målet

företagshälsan missar målet

Företagshälsovården är inriktad på insatser för individen och jobbar inte förebyggande för att minska arbetsmiljöproblem. Det framgår av en studie om hur företagshälsan används i offentliga sektorn.

Det är arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har undersökt hur företagshälsovården samarbetar med kommuner och landsting. Sju kommuner, fyra landsting och deras företagshälsor ingår i studien.

Resultatet visar att företagshälsovården i mycket liten utsträckning används som en expertresurs för förebyggande insatser på arbetsplatserna. Den är mer inriktad på rehabilitering och individuella insatser som t ex hälsoundersökningar.

– Något hårdraget kan resultaten tolkas som att arbetsmiljöproblemen individualiserats och att detta bidrar till att företagshälsovården får i uppdrag att bistå med hälsofrämjande aktiviteter, säger Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Hälsosatsningar kan vara bra, men de syftar inte till att förebygga olyckor, belastningsskador och stress som beror på arbetet. Vid företagshälsornas arbete med rehabilitering är det långt ifrån alltid som de undersöker hur arbetsplatsen ser ut eller hur den har påverkat hälsan, menar Lisa Schmidt.

Användning av företagshälsovård i kommuner och landsting.