Verksamhetens webbplatser:

Företagshälsan missar målet

företagshälsan missar målet

Företagshälsovården är inriktad på insatser för individen och jobbar inte förebyggande för att minska arbetsmiljöproblem. Det framgår av en studie om hur företagshälsan används i offentliga sektorn.

Det är arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har undersökt hur företagshälsovården samarbetar med kommuner och landsting. Sju kommuner, fyra landsting och deras företagshälsor ingår i studien.

Resultatet visar att företagshälsovården i mycket liten utsträckning används som en expertresurs för förebyggande insatser på arbetsplatserna. Den är mer inriktad på rehabilitering och individuella insatser som t ex hälsoundersökningar.

– Något hårdraget kan resultaten tolkas som att arbetsmiljöproblemen individualiserats och att detta bidrar till att företagshälsovården får i uppdrag att bistå med hälsofrämjande aktiviteter, säger Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Hälsosatsningar kan vara bra, men de syftar inte till att förebygga olyckor, belastningsskador och stress som beror på arbetet. Vid företagshälsornas arbete med rehabilitering är det långt ifrån alltid som de undersöker hur arbetsplatsen ser ut eller hur den har påverkat hälsan, menar Lisa Schmidt.

Användning av företagshälsovård i kommuner och landsting.

Kommentarer (4)

  1. Man kan lätt konstatera att kommuner och landsting får det de beställer. Det är mao inte FHV som missar målet, det är beställaren i form av kommuner och landsting som gör det.

  2. Tack Peter Munck, det var precis vad jag ville säga. Det är inte företagshäksovården som missar. Vi bestämmer inte vad kunderna vill ha hjälp med. Sätt hellre rubriker som uppmanar arbetsgivare att använda företagshälsovården i sitt arbetsmiljöarbete kopplat till hälsa/ohälsa.

  3. Jag håller inte med i era kommentarer. Det är företagshälsan som har kompetensen att beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Vi ska uppmärksamma kunden om behoven. Det är vår utmaning, inte kundens.

  4. Inget nytt under solen. Raset för den förebyggande verksamheten som FHV bedrev raserades redan i början på nittiotalet när staten skulle spara pengar på FHV . Jag tror det var ca en miljard som sparades. Kruxet var bara att för varje satsad statlig krona så satsade företagen två-tre kronor. Det statliga bidraget var villkorat med förebyggande insatser. Resultatet blev att den förebyggande verksamheten reducerades kraftigt när företagen skulle stå för hela notan. Sedan dess så har man hållit på och tragglat om varför den förebyggande verksamheten är så liten. FHV klarar inte av att själva motivera mer långsiktiga insatser. Företagen har ju kvartalsrapporter att tänka på och tänker då kortsiktigt.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler