Fler män än kvinnor erkänner fel på jobbet

Fler män än kvinnor anser sig ha gjort ett större misstag på sin arbetsplats. Det visar en enkät som Du&jobbet har gjort och som redovisas i det nya numret.

40 procent av männen ansåg sig ha gjort ett sådant misstag, men bara 26 procent av kvinnorna.

Följderna av misstagen var ofta eget merarbete, ibland också merarbete för andra. Ganska många kunde se det humoristiska i situationen och svarade att misstaget lett till ett gott skratt. I några få fall var misstaget av så allvarlig art att det ledde till uppsägning.

– Jag blev mest arg på mig själv och ältade sedan länge hur jag kunde vara så klantig! Så beskriver Eva Nilsson hur det kändes att behöva se jobbets minibuss köras iväg av bärgare sedan hon tankat den dieseldrivna bussen full med bensin.

Läs hela artikeln, i nr 4!