Färre utnyttjar företagshälsan trots vinster om man gör det

Färre utnyttjar företagshälsan trots vinster om man gör det

Det finns ett tydligt samband mellan en fungerande företagshälsovård och en bra arbetsmiljö. Problemet är att företagshälsan utnyttjas allt mindre.

Enligt en ny rapport från fackförbundet Unionen säger färre än hälften av tillfrågade arbetsmiljöombud (47 procent) att företagshälsovården används förebyggande på arbetsplatsen. Det är den lägsta andelen sedan 2007.

Den används också allt mer sällan som en rehabiliteringsresurs. Två av tre, 65 procent, anger detta. 2008 var det 75 procent som svarade att rehabilitering ingick i företagshälsovården.

Andelen ombud som säger att anställda har tillgång till företagshälsovård minskar. Den har varit fallande sedan 2009, när 90 procent angav detta. I den nya rapporten är det 85 procent som svarar ja på frågan om det finns tillgång till företagshälsovård på arbetsplatsen.

Hur företagshälsan utnyttjas har stor betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöombud på arbetsplatser med tillgång till företagshälsovård bedömer i större grad än andra ombud att den fysiska arbetsmiljön är bra eller mycket bra.

Ett liknande samband, även om det är svagare, finns även för den psykosociala arbetsmiljön.

Rehabilitering och arbetsanpassning för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning används oftare på arbetsplatser med tillgång till företagshälsovård. Där svarar 70 procent av ombuden att man arbetar aktivt för att rehabilitera, motsvarande andel där man saknar företagshälsovård är knappt 40 procent.

Unionens rapport bygger på svar från 2 355 av förbundets arbetsmiljöombud.

  • I Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsmiljön 2013, uppgav 62 procent att de hade tillgång till företagshälsovård på sin arbetsplats.