Ensamhet baksidan av hemmajobbet

Ensamhet baksidan av hemmajobbet

Ensamhet är baksidan av att arbeta hemifrån. Enligt en ny undersökning påverkar den hälften av hemarbetarna och två av tre saknar kollegorna.

Att arbeta hemifrån på distans sägs ge mer balans i livet och frihet,   men att sitta hemmavid ersätter inte det sociala livet på en arbetsplats. En ny undersökning visar att 83 procent som börjar med att arbeta hemifrån med egen verksamhet gör det för att de vill styra över sin arbetstid, nästan lika många för att de vara fria från kollegor och chefer, medan det för två av tre är viktigast att få lugn och ro långt borta från kontoret.

Efter ett tag visar sig baksidan. Undersökningen visar att nästan hälften (48 procent) känner sig ensamma ibland. En av tre upplever detta dagligen. Vanligast skälet är att de inte kan tala om arbetet med någon som förstår det. Två tredjedelar saknar att bolla idéer med kollegor. Arbetstiderna blir också länge och sker på mer obekväma tider under dygnet.

Undersökningen, som är gjord i England av försäkringsbolaget Axa och redovisas i tidningen The Herald, visar dock att ensamheten avtar med tiden för den som arbetar hemifrån.