Verksamhetens webbplatser:

Engagemang i jobbet gör dig nöjd med livet

Engagemang i jobbet gör dig nöjd med livetÄr du engagerad i arbetet så minskar risken för depression och du blir mer tillfreds med livet. Det framgår av en ny studie.

Det är forskare i Finland och Holland som studerat arbetsengagemang, bland nära 2 000 personer som följts i sju år. Begreppet definierar forskarna som ett tillstånd av välbefinnande, präglat av energi, hängivenhet och att du går upp i arbetet. Enligt studien så minskar arbetsengagemang risken för depression. Det ökar dessutom tillfredsställelsen med livet – inte bara med arbetet.

Det motsatta gäller för utbrändhet. Arbetsrelaterad utmattning ökar sannolikheten för depression och att du blir mindre tillfreds med livet – även på lång sikt.

Forskarna konstaterar att ett arbete i vissa fall kan leda till att vi mår sämre:

– Men som framgår av vår undersökning kan arbetet också vara en källa till välbefinnande och tillfredsställelse med livet, säger docent Jari Hakanen, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Sambandet fanns, enligt studien, bara i ena riktningen. Hur du mådde på arbetet påverkade ditt allmänna välbefinnande. Det motsatta gällde inte. Depressionssymptom och allmänt missnöje med livet hade ingen inverkan på arbetsengagemang eller utbrändhet.

Arbetet har alltså stor betydelse för hur vi mår på andra områden. Men faktorer som livskriser, skilsmässor osv, som påverkar hur vi mår har ingen motsvarande betydelse för hur tillfreds vi är i arbetet, enligt studien.

Forskarnas rekommendation är att arbetsgivaren satsar på att stärka de anställdas engagemang i arbetet, t ex genom ökad självständighet, tydlig feedback och en ledarstil som beaktar personalens behov. Det är faktorer som bidrar till att förlänga tiden i arbetslivet, menar forskarna.

Studien är gjord vid Arbetshälsoinstitutet i Finland och Institutionen för arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Utrecht. I undersökningen medverkade finländska tandläkare, både i privat och offentligt anställda.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler