Verksamhetens webbplatser:

Därför stannar inte sjuka hemma i sängen

Därför stannar inte sjuka hemma i sängen

Mer än hälften av anställda i Sverige och Norge har gått till jobbet trots att de varit sjuka. Men skälen till sjuknärvaron varierar mellan länderna.

Forskare i Sverige och Norge har undersökt hur vanligt det är att vara på arbetet trots sjukdom. De tog också reda på skälen till att anställda är sjuknärvarande.

Ett slumpmässigt urval personer mellan 20 och 60 år har fått frågor om sin sjuknärvaro det senaste året. Drygt 2 500 personer har besvarat enkäten.

Resultatet är till viss del lika mellan länderna. Drygt hälften, 56 procent, säger att de varit sjuknärvarande under det senaste året.

Vanligaste anledningarna till att man gått sjuk till jobbet är att man inte vill öka kollegornas börda (43 procent) – detta är mer vanligt bland kvinnor och yngre anställda, eller att man känner sig oumbärlig (35 procent) – det senare mer vanligt bland chefer och högutbildade.

Fler svenskar än norrmän anger att sjuknärvaron beror på ekonomiska orsaker – man har inte råd att stanna hemma från jobbet. Det säger 36 procent av svenskarna mot bara 6 procent av norska anställda.

Norge har också en generösare sjukförsäkring än Sverige, utan karensdag och med 100 procents ersättning.

Norrmännen anger mer positiva skäl till sjuknärvaron. 44 procent går till jobbet trots sjukdom för att de gillar arbetet, bland svenskarna är det bara 30 procent.

I Norge anger arbetstagarna i större grad att deras stolthet är knuten till att inte ha någon sjukfrånvaro (24 respektive 11 procent i Sverige) och fler tycker att arbetet är bra för hälsan (17 respektive 4 procent). Norrmännen är också mer oroade över att betraktas som lata eller improduktiva om de stannar hemma (21 procent respektive 12 procent)

En svaghet i studien är att antalet svarande är lågt, bara 33 procent. Artikeln har publicerats i forskningstidskriften BMJ.

Kommentarer (6)

  1. Det stämmer nog bra med undersökningen. Dels gör man en ekonomisk förlust p.g.a. reducerad lön dessutom så har man ofta fått ytterligare arbetsuppgifter under sjukfrånvaron så arbetsbördan har blivit större vid återkomsten. Det händer väldigt sällan att någon annan utför arbetsuppgifterna man har när man är sjuk. Detta gäller natuligtvis inte vård personal och personal inom serie produktion.

  2. Låg lön medför att jag går till jobbet trots feber och då jag har ögoninflammation. Solidaritet gentemot kollegor hindrar också frånvaro.

  3. Jag blir lite irriterad på dom som säger att dom inte har råd att vara hemma vid sjukdom, men dom kommer dit och smittar andra som kanske inte heller har råd, men som sen lär stanna hemma sedan dom blivit smittad!

  4. karrensdagen är en skadlig åtgärd för både ekonomin och hälsan; stannar du inte hemma för att du lider ekonomisk skada blir flera sjuka på arbetsplatsen och via kollektivtrafik. Alla i samhället är förlorare; dags att skrotta den? Då kan vi stanna hemma när vi är sjuka, bli friska snabbare, inte smitat andra och spara pengar åt arbetsgivare och staten!

  5. Vill ställa mig till Sivs inlägg. Det är inte särskild omtänksamt att gå på job med feber och snuva eller magsjuka. Vi är en del som är infektionskänsliga och som det tar längre tid att bli friska på. Men jag vet att det är en kostnad för den enskilde och det är väl bättre att den som är sjuk stannar hemma i stället för att man har smittat ner sina kollegor och de i sin tur får stanna hemma och vara dåliga och förlora pengar.

  6. Jag håller nog med alla ovan mig. Karensdagen innebär ett stort avkall på lön och är orättvist. En gi ven orsak till varför man går till jobbet sjuk. Det borde givetvis ändras. Den stora risken är så klart att man smittar sina kamrater. Självklart blir det en fråga som slits mellan ekonomi och solidaritet.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler