Verksamhetens webbplatser:

Därför går vi till jobbet fast vi är sjuka

Därför går vi till jobbet fast vi är sjuka

Höga krav och oro för att mista jobbet är vanliga orsaker till att människor går till jobbet trots sjukdom. Men även de starkt motiverade och lojala jobbar oftare fast de kanske borde stannat hemma. Det visar ny forskning.

Det brukar kallas sjuknärvaro, när anställda går till jobbet trots att de är sjuka och egentligen borde varit hemma. I en ny omfattande undersökning har forskare analyserat data från 61 tidigare studier med mer än 175 000 deltagare. Den omfattar bl a uppgifter från en europeisk arbetsmiljöundersökning från 34 länder.

Några skäl till sjuknärvaron var underbemanning, tidspress och rädsla för att förlora jobbet. De anställda tordes inte vara hemma, eller gick till jobbet för att de inte fanns tillräckligt med ersättare. Ekonomiska orsaker var också vanliga. Man ansågs sig inte ha råd att stanna hemma.

De som hade en bra arbetsmiljö, med stödjande kollegor och en god relation med chefen kände däremot att de kunde ta en sjukdag om det behövdes.

Men att vara sjuknärvarande berodde inte bara på stress och pressade arbetsvillkor, visar studien. En del trivs så bra på arbetsplatsen att de inte klarar av att hålla sig därifrån. Det är så engagerade och lojala mot företaget eller organisationen att de kommer till jobbet även om de är sjuka.

Studien är gjord vid University of East Anglia i England.

Kommentarer (6)

  1. Jag har många gånger haft sjuknärvaro. Det är så det är hos oss. När jag var hemma två veckor pga influensa och värk i kroppen (med sjukintyg från läkare) var det inte helt blida ögon från chefen. Och nej, vi har inte den bästa relationen i vanliga fall.

  2. Oh ja – ensam på kontoret och spindeln i nätet. Men det är mest mina egna krav på att vara den som fixar allt som skickar mig till jobbet med feber i kroppen.

  3. Ja många gånger. jobbar inom offentlig förvaltning och sjukfrånvaro är inte populärt hos chefen. Har kollegor som blivit av med arbetsuppgifter efter sjukskrivning.

  4. Jag jobbar kommunalt och här jobbar folk trots de är sjuka pga den låga lönen.

  5. Så länge jag inte har mer än drygt 38 graders feber, vill min husläkare inte sjukskriva mig. Att jag är trött, presterar dåligt, hostar och nyser och smittar ner mina kolleger är inte orsak för att sjukskriva någon.
    Nej, jag var naturligtvis inte dödssjuk, men eftersom det just då var en lugn period på jobbet, hade mina kollegor definitivt föredragit om jag hållit mig hemma och inte smittat ner dem. Hela korridoren var mer eller mindre i sjuka i ett par månader.

  6. Jag har haft sjuknärvaro men det beror inte på min chef och hans krav på mig, utan att det blir för mycket jobb att sätta in vikarien i så det är lättare att kämpa på med jobbet. Tycker att jag mår lika dåligt hemma och är smittorisken inte så hög så varför inte jobba. Jag gillar mitt jobb och kan i stor grad styra över min arbetsdag. Jag kan anpassa jobbet om jag känner för det för ta igen mer senare då jag är frisk.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler