Därför går vi till jobbet fast vi är sjuka

Därför går vi till jobbet fast vi är sjuka

Höga krav och oro för att mista jobbet är vanliga orsaker till att människor går till jobbet trots sjukdom. Men även de starkt motiverade och lojala jobbar oftare fast de kanske borde stannat hemma. Det visar ny forskning.

Det brukar kallas sjuknärvaro, när anställda går till jobbet trots att de är sjuka och egentligen borde varit hemma. I en ny omfattande undersökning har forskare analyserat data från 61 tidigare studier med mer än 175 000 deltagare. Den omfattar bl a uppgifter från en europeisk arbetsmiljöundersökning från 34 länder.

Några skäl till sjuknärvaron var underbemanning, tidspress och rädsla för att förlora jobbet. De anställda tordes inte vara hemma, eller gick till jobbet för att de inte fanns tillräckligt med ersättare. Ekonomiska orsaker var också vanliga. Man ansågs sig inte ha råd att stanna hemma.

De som hade en bra arbetsmiljö, med stödjande kollegor och en god relation med chefen kände däremot att de kunde ta en sjukdag om det behövdes.

Men att vara sjuknärvarande berodde inte bara på stress och pressade arbetsvillkor, visar studien. En del trivs så bra på arbetsplatsen att de inte klarar av att hålla sig därifrån. Det är så engagerade och lojala mot företaget eller organisationen att de kommer till jobbet även om de är sjuka.

Studien är gjord vid University of East Anglia i England.