Verksamhetens webbplatser:

Dålig arbetsmiljö ger psykisk ohälsa

Dålig arbetsmiljö ger psykisk ohälsa

Stress på jobbet och osäker anställning orsakar depression. En ny rapport visar på klara samband.

Det är SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) som undersökt arbetsmiljöns betydelse för att drabbas av depression eller utmattningssyndrom.

Studien bygger på en omfattande granskning av 20 års internationell forskning och mönstret är tydligt: det finns klara samband mellan dålig arbetsvillkor och olika psykiska besvär.

– Det är ett starkt stöd för att arbetssituationen har betydelse, säger Töres Theorell, professor och ordförande i SBU-projektet.

Det gäller sådana faktorer som att ha ett jobb med små möjligheter att påverka arbetsuppgifterna, där kraven samtidig är höga. Det gäller också dem som mobbats eller upplevt konflikter i arbetet.

Personer som har en osäker anställning, med många omorganisationer eller oro för att arbetsplatsen ska läggas ner, utvecklar också i högre grad än andra depression.

Forskningsprojektet har dock inte hittat några studier som specifikt studerar personer som har olika former av tidsbegränsade anställningar. Det är något som behöver undersökas mer, anser SBU.

Andra arbetsvillkor som har betydelse för att utveckla depression och utmattning är att inte få tillräckligt med stöd från chefer och kollegor på jobbet.

Det samma gäller dem som tycker att belöningen är liten i förhållande till arbetsinsatsen.

Det omvända vad gäller arbetssituationen gäller också, dvs personer som upplever goda möjligheter till kontroll i arbetet och som behandlas rättvist har mindre symtom på depression och utmattning.

Symtom på depression är sådant som nedstämdhet, ångest eller självmordstankar.

Utmattning är inte allmän trötthet, utan vanliga symtom är påtaglig brist på energi, minskad företagsamhet och svårigheter att minnas och koncentrera sig Tillstånden går delvis in i varandra och kan förekomma samtidigt hos en person, påpekas i rapporten.

Kommentarer (2)

  1. A och O är kommunikation. Även att förebygga ohälsa, t ex kost och motion, hur hjärnan och kroppen fungerar, hur man är som social varelse, helhetssyn, utöva tillsyn, ur ett långsiktigt hållbart perspektiv( miljö och klimat)

  2. Ledarskapet påverkar de faktorer som beskrivs i artikeln. Jag har precis givit ut en bok om att förbättra ledarskapet för att skapa bättre arbetsmiljö, få friskare medarbetare, mer motivation och engagemang. Bieffekten blir också ett bättre resultat. 🙂 Läs gärna mer på: http://www.framtidensledarskap.se

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler