Bra chef viktigare än varumärket

Bra chef viktigare än varumärket

Ett företags varumärke är inte så viktigt för personalen. Arbetstagarna prioriterar mer sådant som bra chefer, utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor när de söker nya jobb.

Enligt en undersökning från Poolia – Kompetensindikatorn, tycker av tio arbetsgivare, 61 procent, att varumärket är viktigt vid val av nytt jobb. Bara var fjärde arbetstagare, 26 procent, tycker det samma.

Stora skillnader mellan arbetsgivare och arbetstagare finns också i synen på flexibla arbetstider. Två av tre av arbetstagarna, 64 procent, tycker det är mycket viktigt eller viktigt, mot bara drygt var tredje, 36 procent, arbetsgivare.

Möjlighet att jobba hemifrån verkar däremot inte särskilt för någon av grupperna. 31 procent av arbetstagarna framhåller detta och bara 9 procent av arbetsgivarna. Det som arbetsgivare och arbetstagare är mest överens som allra viktigast är bra chefer, utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor.

Det som fler än varannan arbetstagare tycker är viktigast argumenten vid ansökan om nytt jobb är i tur ordning: bra chefer, utvecklande arbetsuppgifter, trevliga kollegor, uppskattning och erkänsla, löner och förmåner, företag med sunda värderingar, anställningstrygghet, flexibla arbetstider samt ansvar.

Poolias Kompetensindikator bygger på intervjuer med tjänstemän med akademisk examen och HR-chefer på företag med minst 50 anställda, i både privat och offentlig sektor, dock ej skola, vård och omsorg.