Arbetsmiljöproblem på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Nyinrättade Mynak ska skapa förutsättningar för ett ”friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv”. Arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen är dock ifrågasatt. En 66a-anmälan är inlämnad.

Skyddsombudet på Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i Gävle har nu lämnat in en 66a-anmälan till arbetsgivaren. I denna krävs att ledningen åtgärdar brister i rutiner och arbetsmiljöarbete, vilka lett till för hög arbetsbelastning och personalomsättning.

Det berättar Christer Gustafsson, ombudsman på SSR, för Du&jobbet.

– Det handlar om både arbetsbelastning och arbetstider. Uppdrag kommer för snabbt inpå, och tiden fram till leverans blir för kort.

Mynak inrättades den 1 juni 2018. Enligt hemsidan vill man ”skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö”

Myndigheten har 17 anställda.  Turbulensen har varit stor. Sex chefer och medarbetare har slutat eller aldrig tillträtt sina tjänster.

En anmälan enligt arbetsmiljölagen 6 kap, 6a § lämnas först till arbetsgivaren. Om denne inte beaktar begäran inom rimlig tid kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket pröva om föreläggande eller förbud ska meddelas.

Du&jobbet har utan framgång sökt Mynaks generaldirektör Nader Ahmadi för en kommentar.

//JONAS FOGELQVIST