Verksamhetens webbplatser:

Andra länder bättre på insatser för äldre

Andra länder bättre på insatser för äldre

Bättre arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att fler äldre ska kunna arbeta. Det konstateras i en ny rapport som riksdagens arbetsmarknadsutskott beställt.

Rapporten, ”Ett förlängt arbetsliv – forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningar”, konstaterar att personer över 55 år presterar bättre än tidigare generationer.  Det gäller både fysiskt och kunskapsmässigt. Medellivslängden ökar och sett till hälsan finns goda förutsättningar för att äldre ska kunna arbeta. Men trots det har äldre svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Enligt rapporten finns det negativa attityder till äldre personer som vill fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet.

Det krävs förändringar på flera områden om man vill underlätta för personer över 55 år att fortsätta arbeta. Det viktigaste är arbetsmiljön. Det krävs större flexibilitet och anpassning till individens egna förutsättningar, enligt arbetsmarknadsutskottet. Det gäller t ex hjälpmedel, arbetstider och byte av arbetsuppgifter.

Men det saknas dock kunskap om problemen i branscher, t ex om vad som leder till att många pensioneras i förtid inom vissa yrken.

Sverige ligger inte i framkant vad gäller forskning om äldre arbetskraft, konstaterar rapporten.

Andra länder har kommit längre. I Frankrike måste företagen enligt lag utarbeta aktionsplaner och anpassa arbetsförhållanden till äldre arbetstagare. I Norge har man arbetat aktivt med att förändra attityderna till äldre arbetskraft, med hjälp av ökad information och kunskap. I Finland har arbetsmarknadens parter kommit överens om att gemensamt verka för att ta tillvara de äldres arbetsförmåga och reglerna är numera lagstadgade.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler